Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By ngochuy_nguyen
#838340 không nói dài dòng vào là phang luôn ngay và nhanh

Đây là Game chiến thuật hay mà cực nhẹ


Cách qua mission
The Guns Of Navaho - KKND2 KrossfireLink Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ai down thì nhớ tks nhé
à mà có ai biết cách bán nhà không?
mò quài mà không ra cách bán nhà các bạn ạDanh sách nút shortcut để chơi:

KEYBOARD SHORTCUTS
------------------


[Alt] Force attack
[Shift] Waypoint command
[Ctrl] Override SmartSelect
[Home] Centre view on base
[Esc] Bring up in-game menu
[Ctrl]+# Save current selection into group #
# Restore group #
[Alt]+# Restore group # and centre screen on group
[Tab] Open/Close radar
[~] Move radar
< Restore last group (#-1)
> Restore next group (#+1)
[Shift]+LMB Add new unit to existing selection
[Space] Selected units stop current orders
/ (?) Activate unit information labels (like [?] in KKND)
[Cursor Keys] Scroll view
[Backspace] Recall last selected group
[Insert] Select your Research Lab (if you have one)
[End] Centre the screen on the last combat event
[Ctrl] Defend mode (Changes cursor, click on unit or building to defend)
I Infantry menu
V Vehicles menu
C Constructibles menu
P Aircraft menu
B Buildings menu
T Towers menu
W Walls menu
M Multiplayer message
- Decrease Game speed
+ Increase Game speed
S Stand Ground
D Disperse (scatter)
F Fight mode (attack all enemy units that the unit can see)
G Guard mode (call for Giúp when attacked)
Một số câu hỏi thường gặp khi chơi:
- Cách bán nhà, bấm vào menu Recycle rồi bấm vào nhà để bán
- Cách nâng cấp quân, nhà: Bạn cần xây dựng nhà research, rồi khi đủ tiền sẽ bấm được vào nhà research, rồi chọn những nhà muốn nâng cấp.
- Xây nhiều nhà power để đúc dầu thì mới có nhiều tiền.
By Generosb
By hongduc_1990
#838406 tui đang chơi trò này đây. Đang làm nhiệm vụ quân Evul nhưng nhiệm vụ 6 không thể qua được. Ức chế. Nó cho mình 7500 tiền, một xe nhà chính nhưng không có mỏ dầu. ZZZZ
Kết nối đề xuất: