Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By hoa_ban_tay_bac2206
#837834Dogfight 1942 (c) City Interactive


09/2012 :..... RELEASE.DATE .. PROTECTION .......: Steam

1 :.......... DISC(S) .. GAME.TYPE ........: Action


▄▀? ▄▀▀▄ ▄▀▄▀? ▄▀? ? ▄▀▀▄ ▄▀▀▄ ▄▀▀▄ ▄▀

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ? ▀▓ █▀▀▓ ? ? ▓▀ ? ? ? ? ▓▀ ? ? ▀▀▀█ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

▀▀ ? ? ? ▀▀▀▀ ? ? ? ▀▀ ▀▀


Piloting a wide range of aircraft, players engage in aerial dogfights and

dangerous fighter missions across the major theaters of war during WWII.

Featuring realistic aircraft, DOGFIGHT 1942 introduces cutting-edge flight

dynamics with unprecedented arcade accessibility. Fly over 40 historically

accurate planes, ranging from the fabled P-38 Lightning and Britain's

Spitfire, to the feared Messerschmitt 109 and Japanese Kate.


? ▄▀▀▄ ▄▀ ▓▄? ▄▀▀▄ ? ? ▄▀▀▄ ▄▀▀▄ ▓▄? ▄▀? ▄▀

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ? ? ? ▀▀▀█ ? ? █▀▀▓ ? ? ? ? ? ? ? ? ▓▀ ? ▀▀▀█ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

? ? ▀▀ ▀▀? ? ▀▀? ▀▀? ? ▀▀ ▀▀? ▀▀▀▀ ▀▀


1. Unrar.

2. Burn or mount the image.

3. càithe game.

4. Copy the content from /Cr-ack directory on the DVD to the

directory of the game.

5. Play the game.

6. Support the software developers. If you like this game, BUY IT!


▄▀? ▄▀▀█ ▄▀▀▄ ? ? ▄▀▀█ ▄▀▀▄ ▄▀▀▄ ▓▄? ▄▀? ▄▀

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ? ▀▓ █▀? ? ? ? ? █▀? ? ? ? ? ? ? ▓▀ ? ▀▀▀█ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀?

▀▀ ? ▀▀ ▀▀ ? ? ▀▀ ▀▀? ▀▀▀▀ ▀▀


OS: windows XP SP3 / windows Vista / windows 7

CPU: Core 2 Duo a 2,2 GHz (E4500)

Ram: 1 GB RAM

HDD: 2.95 GB

VGA: GeForce 8600GT 256MB

DirectX ®: 9.0c
Link 4share:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Link Fshare:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By dvnghia1984
Kết nối đề xuất: