Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By xu_kid_94
#837730 Cuối cùng cũng có Cr-ack, chờ lát mình test đã

NFO

~OOO7~ ~~?OOOO~
=OOOOOOOZ: ,7OOOOOOOO~.
.=ZOOOOOOOOOO? ,78OOOOOOOOOO~
.~$.,7OOOOOOOOO7 ~ZOOOOOOO$+,,OO~
.=O.....,$OOOOOOOO, ,7OOOOOOZ=.....=OO~
.:O+........7OOOOOOO: ,ZOOOOOO:........$OO.
.$O:..........$OOOOOO= ,ZOOOOO~..........=OOZ.
+OZ............,OOOOOO: .IOOOO$.............ZOO?
,OO=.............,OOOOOO. :OOOO+..............?OOO:
$OO=..............,OOOOO: OOOO$...............:OOO=
$OO,...............$OOOOZ :OOOO:...............,OOO$
,OOZ................+OOOOI ~OOOO.................ZOOO,
IOOO,...............~OOOOO =OOO$.................7OOZ
=OOO,...............,OOOOZIOOOOOOOOOOOO7?OOO$.................$OOZ
=OOO~...............?OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.................$OO7
,OZOI...............$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO................,OOO?
+OOO:.............,OOOOOOOOOOOOOOOOOOO$...............IOOZ
$OOO,............OOOOOOOOOOOOOOOOOOO=.............~OOO:
ZOOO,..........OOOOOOOOOOOOOOOOOOO$...........:OOO=
,ZOOO~.......=OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~........:ZOO?
$OOOZ=...+OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO=....,7OOZ~
=$OO7.=OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~.$OOO+
IOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOI.=,
~8OOO$ VULPES ZEDRA :ZOOO~
,OOOOOO= OOOOOOOOZO ZOOOOZ
,O8OOOOOOZ ~OOOOOOO IOOOOOOO$
OOOOOOOOOOOZ, 8OOOOO OOOOOOOOOOO.
,=ZOOOOOOOOOOOO+ ~OOOOO ~OOOOOOOOOOOO$+,
~IOOOOOOOO OOOO$ IOOOOOOO7+
,=IOOOI ZOOO~ IOOOO?,
~OO ?OOO OOI,
OOOO
OOOO

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Vulpes Zedra proudly presents: │
│ SimCity 2013 │
│ (C) EA/Maxis │
├────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┤
│ Date: 2013-06-04 │ Game Type : City Building │
│ Size: 1 RAR │ Game Version: Multilanguage Standard v4.0.1.0 │
│ Release: DRMLESS-Beta-1.0 │ Protection: Origin/EA DRM │
└────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘

Game Notes
~~~~~~~~~~
This is a new SimCity that delivers unprecedented depth of simulation, with
the new GlassBox engine where everything you see is simulated even down to
each individual Sim in your city. The model-like world and detail of the
simulation make this the most responsive and personal SimCity ever. This is
also the most expansive city management game yet where you can control a
region that delivers true multi-city scale and play a single city or up to 16
cities at once each with different specializations. Multiplayer is also a
first for the series, which adds a new dimension to your game as your
decisions impact both your city and your region and creates new ways to play
by collaborating or competing to earn achievements. Finally, SimCity is a live
service that simulates real time updates from new challenges to new features
and content.

càiNotes
~~~~~~~~~~~~~
1. Unpack this release
2. càithe dummy certificate dummy.crt in the windows's root certification
authoritiy store
3. Update the windows's hosts file
4. Launch Start.exe to launch the private server (Stop.exe to stop it)
5. càiOrigin (the one provided v9.1.15.109 works just fine), choose
whatever username and password you want
6. Download and càiSimCity from Origin
7. Launch the game and let it update its files
8. Enjoy the game

Release Notes
~~~~~~~~~~~
This is a beta release of the SimCity DRMLESS Release
Please report bugs to [email protected]

HƯỚNG DẪN


NOTE: làm đúng theo hướng dẫn mới được, nếu không đuợc tức là bạn làm chưa đúng


1.


2. Sau khi mở file đấy nó sẽ ra cái này
Khi nút chuyển sang màu đỏ thì bấm nó, có thể windows firewall sẽ nhảy ra hỏi có cho phép không, tích chọn cho phép, cả private lẫn local networks, rồi sang folder Extras


3.


4. Quay trở lại folder Extras bấm vào cái Electronic Arts, Inc CA và làm theo ảnh

5. Đã qua phần khó nhất, giờ trở lại folder Extras, cài Origins, nhớ là phải cài phiên bản trong folder đấy, lúc cài bỏ chọn cái Auto Update đi. Sau khi cài xong bạn login vào Origins bằng username và password acc origins của bạn, ngay sau khi login xong thì disable mạng đi (disable adapter hay tắt mạng), origins sẽ mở ra trang như thế này, tức là đoạn bên trên làm đã OK
6. Chuyển sang tab My Games, cài SimCity, cứ làm như nó nói blah blah blah
Cài xong, trong launcher của game, logo hãng sẽ bị thay bởi logo của Cr-acker, bấm Play và hưởng thụ


Thành quả:

UPDATE 1.2
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! UPDATE 1.2 to 1.3

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! UPDATE 1.3 to 1.4/COLOR]

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! UPDATE 1.4 to 1.5/COLOR]

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
FULL GAME

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Password: http://kactus-games.blogspot.com

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất: