Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By meo_con_co_don_94
#833028 [PC]Floria
GAME ĐÃ Cr-ack SẴN, CHỈ SETUP & PLAY!


Match 3/Puzzle Game
Floria was once a beautiful and prosperous land until one day, an evil sorcerer
stole its magic power and locked it into thousands of coloured tiles. The evil
sorcerer was defeated, but the magic power remained locked in these tiles,
which were scattered across the land. Only one who can collect these tiles can
return life to this land and make it habitable again.
Game Features:
• 3 game modes - Timed, Limited Moves, Relaxed
• Brilliant artwork
• Unique Match-3 gameplay
• Five eye-catching characters
• A perfect mix of different popular genresBấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất: