Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By saladtinhyeu_8x
#833746 ổn định cái gì, 15-30 fps thì thà đừng chơi còn hơn, chơi chỉ tổ khó chịu, máy yếu chơi vice city, san andreas cho sướng.
By behocdoi
By fed_fish
#833749 ổn định cái gì, 15-30 fps thì thà đừng chơi còn hơn, chơi chỉ tổ khó chịu, máy yếu chơi vice city, san andreas cho sướng. ổn chứ nạn thử k dùng xem fbs được max 15fbs k
By saina9x
#833750 ổn định cái gì, 15-30 fps thì thà đừng chơi còn hơn, chơi chỉ tổ khó chịu, máy yếu chơi vice city, san andreas cho sướng. Tìm được cách giảm cấu hình đâu phải game nào cũng làm được!!!

Video trên youtube mới có test game trên các dòng vga
Kết nối đề xuất: