Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By Ossie
#832222 [PC]Me and PostApocalypse 2 Scraping
GAME ĐÃ Cr-ack SẴN, CHỈ SETUP & PLAY!


Me and PostApocalypse 2: Scraping - this first person shooter with elements of survival
and adventure games for Windows/Linux/Mac. This sequel to the game Me and
PostApocalypse, you experiment scientist - the man, who defies infection plague that has
enslaved the people of the Earth, making them zombies. You have to destroy the droid,
which took the Earth, and to free the planet from the zombies that the Earth is
back again. You expect a lot of adventures - passing through the heat and cold,
having survived the night, fighting off attacks droids and zombies,
to save the planet from destruction.Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
CPU Cores: Single Core
Minimum RAM: 2 GB
DirectX Version: 9.0
Graphics Card RAM: 512 MB
Graphics Card: 9.0
Graphics Card Shader Model: 2.0
Sound Card: DirectX 9
CPU Speed: 1.8 GHz
Operating System: Windows XP (32/64-bit). Windows Vista (32/64-bit). Windows 7 (32/64-bit)
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất: