Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By Drystan
#821963 1/ Harry Potter and the Sorcerer's StoneSYSTEM REQUIREMENTS


MINIMUM PC REQUIREMENTS

MINIMUM

Windows 95/98/2000/Me/XP

266MHz Intel Pentium II or AMD K6-2 processor

64MB RAM

4X CD-ROM drive

500MB free hard disk space

DirectX 8.0

8MB video card with DirectX 8.0 compatible driver

3D accelerated mode requires: 8MB Direct3D capable video card with DirectX 8.0 compatible driver

DirectX compatible sound card

Keyboard

Mouse

RECOMMENDED

400MHz or faster Pentium II or AMD K6-2 processor

128MB or more RAM

8X or faster CD-ROM drive

32MB or greater supported Direct3D capable video card

Supported Chipsets: NVIDIA GeForce2, NVIDIA GeForce 256, NVIDIA Riva TNT2, NVIDIA Riva TNT, 3dfx Voodoo5, ATI Radeon, ATI Rage 128 Pro, ATI Rage 128, Matrox MGA-G550, Matrox MGA-G450, Matrox MGA-G400, Matrox MGA-G200, PowerVR3 Kyro II, PowerVR3 Kyro, S3 Savage2000Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bao gồm các host sauBấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Chú ý: chưa chơi ngay được đâu vì phải có "thuốc" nữa và khi chơi đổi về windows Xp SP 2 để vào được game nhé

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
2/ Harry Potter and the Chamber of SecretsSYSTEM REQUIREMENTS


MINIMUM PC REQUIREMENTS

Windows 98/ME/2000/XP

MINIMUM

Pentium II 350MHz Processor

64MB RAM

4X CD-ROM Drive

600MB Hard Disk Space

4MB DirectX compatible Video Card

DirectX compatible Sound Card

DirectX 8.0a

Keyboard

Mouse

RECOMMENDED

Pentium III 500MHz Processor

128MB RAM

8X CD-ROM Drive

DirectX Controller or Joystick

16MB Direct3D Accelerated Video CardBấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bao gồm các host sauBấm vào đây để đăng nhập và xem link!

3/ Harry Potter and the Prisoner of AzkabanSYSTEM REQUIREMENTS


MINIMUM PC REQUIREMENTS

Windows 98/ME/2000/XP

600MHz Processor

256MB RAM

8X CD-ROM/DVD-ROM Drive

850MB Hard Disk Space

32MB DirectX compatible nVidia GeForce2, Matrox Parhelia or ATI Radeon Class Video Card

DirectX compatible Sound Card

DirectX 9.0Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bao gồm các host sauBấm vào đây để đăng nhập và xem link!
4/ Harry Potter and the Goblet of Fire
[/CENTER]SYSTEM REQUIREMENTS


MINIMUM PC REQUIREMENTS

Windows 2000/XP

1.2GHz Processor

256MB RAM

8X CD-ROM Drive

1.2GB Hard Disk Space

32MB ATi Radeon 7500 or nVidia GeForce Class Video Card

DirectX compatible Sound Card

DirectX 9.0c

KeyboardBấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bao gồm các host sauBấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

5/ Harry Potter and the Order of the Phoenix
SYSTEM REQUIREMENTS


MINIMUM PC REQUIREMENTS

Windows XP/Vista

1.6GHz Processor

256MB RAM (512MB for Vista)

8X DVD-ROM Drive

4.5GB Hard Disk Space

32MB ATi Radeon 7500 or nVidia GeForce2 GTS class Video Card

DirectX compatible Sound Card

DirectX 9.0c

KeyboardBấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bao gồm các host sauBấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

6/ Harry Potter and the Half Blood Prince
[/CENTER]SYSTEM REQUIREMENTS


MINIMUM PC REQUIREMENTS

Windows XP

1.8GHz Processor

256MB RAM

5GB Hard Disk Space

DirectX 9.0c

DVD-ROM DriveBấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bao gồm các host sauBấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

7/ Harry Potter and The Deathly Hallows Part 1SYSTEM REQUIREMENTS


MINIMUM PC REQUIREMENTS

Windows XP/Windows Vista/Windows 7

Single Core 2.4GHz or Dual Core 2.0GHz or equivalent

RAM: 1.5GB RAM

VGA: 256MB DX9c compatible graphics card. Geforce 6800, Ati X1600 or better. Laptop chipsets may work but are not supported.

DX: DirectX 9.0c

HDD: 5.0GB

DirectX 9.0c or higher compliant sound cardBấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bao gồm các host sauBấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

8/ Harry Potter and The Deathly Hallows Part 2

SYSTEM REQUIREMENTS


MINIMUM PC REQUIREMENTS

Windows XP/Vista/7

2.4GHz Single Core/2.0GHz Dual Core

1.5 GB RAM

9GB Free Hard Drive Space

256MB DX 9c Compatible Graphics Card. Geforce 6800, Ati X1600 or better

DirectX 9 Compatible
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Chú ý: thuốc nữa nhé

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!CD Key: DYL4-9MJ5-HE5P-UHNA-WTLY

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất: