Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By harry01689065890
#589668 Luxor Amun Rising - Profesyonel Luxor Glory and Adventure await as you return to save Ancient Egypt from certain doom in Luxor: Amun Rising. The sequel to the runaway hit action-puzzle game, you must defeat the rebellious Princes of Megiddo before they overthrow the Pharaoh and plunge the Two Lands into chaos! Once again, the challenge will not be an easy one as you battle through 88 awesome, all-new levels. You must use your mystical winged scarab to shoot magical spheres, making matches of three or more to destroy the approaching colored spheres. Stop them all before they can reach the Pyramids at the ends of the paths...or all of Egypt is doomed!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất: