Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By dang_kim_dung
#589569

List Game:

Alquerque

Backgammon

Blocked

Catch the Hat

Checkers

Chinese Checkers

Chess

Game of the Goose

Kalah

Nine Men's Morris

Picture Puzzle

Pachisi

Peg Solitaire

Reversi

Senat

Snakes and Ladders

Tafl

System Requirements:

Windows 2003 / XP / Me / 2000 / 98 / 98SE

Processor: Pentium 3 500 MHz

64 MB RAM

Free hard drive space: 41 MB

Video Card: SVGA 16MB

Sound CardNguồn CongTruongIT.Com

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất: