Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By Vance
#588851

Charming slugs have decided to conquer the vastness of space. But without your Giúp they will not do! Giúp these cute creatures to reveal all the secrets of their ancestors to run ship engines and travel to distant stars. Incredibly exciting game will allow you to solve many puzzles based on the drawing of various geometric shapes. No rotation and endless attempts to insert another piece of the mosaic in the overall picture is no longer necessary - in Astroslugs all actions can be accomplished by simply moving the mouse. Draw a shape around the desired fragments of bright and colorful puzzles, go through an exciting new levels, and enjoyment of the game will stay with you long time!

Features:

- Dozens of levels: Engage the imagination and ingenuity

- Play is clear and simple: solve puzzles by simply pressing the mouse

- Charming adventure: Stylish graphics and wonderful music

System requirements:

- Supported operating systems: Microsoft Windows XP (SP2) / Vista / 7

- Pentium 4 2.4 GHz or equivalent Athlon64

- 1 GB RAM

- 400 MB free hard disk space

- Video card with 128 MB memory, which supports Shader 2.0

- Audio deviceBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Hướng dẫn click vào link sao đó bấm Request download ticket

(link này không thua gì mediafire đâu ^^

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất: