Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By trang_radio
#587252

Publisher: Camel 101

Developer: Camel 101

Genre: Tower Defense, Strategy, Casual, IndieDescription:

Orczz is a tower defense game set in the fantasy-themed Kingdom of Whiteleaf, famous for its delicious honey wine – the mead.

The player controls the Knight Order of the Mug, protectors of Whiteleaf and the mead, who are once again called to defend the land against an invading army of orcs.The game features a story driven campaign with 6 different areas, minigames and 40 different units.Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By cuc_i_thui_woac
Kết nối đề xuất: