Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By Enos
#587100
Konung III Ties of the Dynasty-SKIDROW
Konung III is a RPG, based on the Scandinavian and Slavic mythology, the third game in the Konung series (Konung: Legends of the North and Konung 2: Blood of Titans). The new game brings the player back to the legendary Woodland – the unique and spacious fantasy land that combines parts of known history with classical myths of the Slavs, the Scandinavian and the Byzantine, as well as the legends of the Chronicles, including immortal heroes, magical artifacts and ancient sorcery world. The Era of Titans, the almighty rulers of the Earth, has ended. Once glorious heroes and great Princes are gone for good. The hour of new heroes has come, when the throne of the Grand Principality became empty. Various valiant warriors and adventurers started their fight for the title, and only the legendary Champion Sword artifact can resolve their face-off. Get the artifact, become the Konung and write a new history of the Woodland!

Features:
  • Inimitative atmosphere of the Woodland, recreated using the state-of-the-art 3D graphics.
  • Revised combat system with unique parameters of combat items.
  • New RPG skills.
  • Improved dialog visualization system to include mimics and gesticulation.
  • Possibility of characters’ interaction with various objects.
  • Creation of unique types of weapon and armor using magic potions.
  • Updated and considerably enhanced battle magic.
  • Improved possibilities to control and protect the player-dependent settlements.


Minimum System Requirements:
Windows XP/Vista
Intel Pentium 1.5 GHz
512 MB RAM
NVIDIA GF4 Ti4200 or ATI Radeon 7900 with 128 MB
DirectX 9.0 compatible
1 GB free HD space
Release Name: Konung.III.Ties.of.the.Dynasty-SKIDROW
Size: 954.34 MB
Install Notes
1
. Unpack release
2
. Mount image or burn it
3
. Install
4
. Copy the content from the SKIDROW folder on the DVD to your installation directory and overwrite
5
. Play the game
Download
Mới cập nhật

Download Konung 3


Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By maquai
#587186 Game không hay cho lắm, khó chịu nhất ở phần di chuyển...Khi mình vào nhà nói chuyện với dân mấy thằng mà mình thuê đi theo toàn bám đít làm vướng đường đi... Hơi tí lại phải nói với nó " Tránh sang 1 bên" để mà lấy đường . Game thì nhiều NPC, nhà thì nhiều, rộng vô cùng, suốt ngày phải chạy loanh quanh mà bấm nhiều tức .

End game.
By nguonbatthien
#587187 Game không hay cho lắm, khó chịu nhất ở phần di chuyển...Khi mình vào nhà nói chuyện với dân mấy thằng mà mình thuê đi theo toàn bám đít làm vướng đường đi... Hơi tí lại phải nói với nó " Tránh sang 1 bên" để mà lấy đường . Game thì nhiều NPC, nhà thì nhiều, rộng vô cùng, suốt ngày phải chạy loanh quanh mà bấm nhiều tức .

End game.
By Briggebam
#587190
Quote
Information

Description

Konung III: Ties of the Dynasty is an RPG based on the Scandinavian and Slavic mythology. It is the third game in the Konung series (Konung: The Legend of North and Konung 2: Blood of Titans). This new game brings the player back to the legendary Woodland – the unique and large fantasy land. Woodland combines actual history with classical myths of the Slavs, the Scandinavians and the Byzantines. The story also includes the legends of the Chronicles including immortal heroes, magical artifacts and a world of ancient sorcery. The Era of Titans, the almighty rulers of the Earth, has ended. Once glorious heroes and great Princes are gone for ever. The hour of new heroes has come, when the throne of the Grand Principality becomes empty. Valiant warriors and adventurers have started their fight for the title, and only the legendary artifact “Champion Sword” can resolve the face-off. Get the artifact, become the Konung and write a new history for the Woodland! [1C Company]TrailerSystem Requirement

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bác xạo quá bác ah!, Tui tải về rồi, cài đặt được rồi nhưng vẫn không chơi được, game đòi serial, mà trong mấy file download làm gì có file Cr-ack. Nếu có thể chơi được thì bác chỉ tui cách crach đi: email của tui đây: [email protected]
By boy_jerj_kids_move_cobe
#587191
Quote
Information

Description

Konung III: Ties of the Dynasty is an RPG based on the Scandinavian and Slavic mythology. It is the third game in the Konung series (Konung: The Legend of North and Konung 2: Blood of Titans). This new game brings the player back to the legendary Woodland – the unique and large fantasy land. Woodland combines actual history with classical myths of the Slavs, the Scandinavians and the Byzantines. The story also includes the legends of the Chronicles including immortal heroes, magical artifacts and a world of ancient sorcery. The Era of Titans, the almighty rulers of the Earth, has ended. Once glorious heroes and great Princes are gone for ever. The hour of new heroes has come, when the throne of the Grand Principality becomes empty. Valiant warriors and adventurers have started their fight for the title, and only the legendary artifact “Champion Sword” can resolve the face-off. Get the artifact, become the Konung and write a new history for the Woodland! [1C Company]TrailerSystem Requirement

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bác xạo quá bác ah!, Tui tải về rồi, cài đặt được rồi nhưng vẫn không chơi được, game đòi serial, mà trong mấy file download làm gì có file Cr-ack. Nếu có thể chơi được thì bác chỉ tui cách crach đi: email của tui đây: [email protected]
Kết nối đề xuất: