Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By anhbang821987
#586994 Chỉ cần click vào hình và thay đổi vị trí hàng ngang và dọc sao cho từ ba con vật trở lên ở cùng một hàng hay cột.Bạn để ý tới thời gian và xếp hết hình những con vật có ở hàng ngang phía trên để lên level. Click vào hình mũi tên hay hình con vật thay đổi liên tục bạn sẽ phá được nhiều hình.

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By chip_ducon
#586996 Chỉ cần click vào hình và thay đổi vị trí hàng ngang và dọc sao cho từ ba con vật trở lên ở cùng một hàng hay cột.Bạn để ý tới thời gian và xếp hết hình những con vật có ở hàng ngang phía trên để lên level. Click vào hình mũi tên hay hình con vật thay đổi liên tục bạn sẽ phá được nhiều hình.
Kết nối đề xuất: