Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By never_say_goodbye_toyou
#586861

Đây là Link trực tiếp các bạn nên bỏ đoạn logo của congtruongit đi

Nightshift Legacy: The Jaguar’s Eye

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Orchard

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Natalie Brooks: The Treasures of the Lost Kingdom

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Immortal Defense

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Green Valley - Fun on the Farm

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Fabulous FindsBấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Turtix: Rescue Adventure

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Mr.Biscuits-The Case of the Ocean Pearl

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Elven Mists

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Totem Tribe

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Mystery P.I. - The New York Fortune

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By apolloofsun174
#586872 Mình đã thử bỏ phần logo của ctit nhưng vẫn bị cái dòng y chang hình của bạn
By q_thangdhkt
#586875 Mấy ông nội này có mắt như mù ấy nhỉ. Hok đọc kĩ cái trên đầu rồi la làng cả lên....Koi lại ở đầu bài viết người ta viết gì rùi hãy nói....
By Lavan
#586877 pót hình sơ xài quá không có ảnh cụ thể trong game hả
Kết nối đề xuất: