Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
Hình đại diện của thành viên
By luongchungls
#575288
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Game online gMO đầu tiên tại Việt nam
bm tấn MMORPG dành cho di động, Sướng Du Kỳ Tiên dựa vào bối cảnh khai thiên lập địa từ thuở hồng hoang của Bàn Cổ, Nữ Oa, Xi Vưu, Hoàng Đế… Với Sướng Du Kỳ Tiên, người chơi sẽ trở về thời hoang sơ nhất của loài người, lần dở từng mốc thời gian kiến tạo nên lịch sử.Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! - Cập nhập chức năng mới " Bảo Hộ Nhân Vật"

G
iang hồ hiểm ác. Trên bước đường tu tiên, chắc chắn Quý đạo hữu sẽ gặp hiểm trở trùng trùng. Để có thể thuận lợi hơn trên bước đường đạt thành chánh quả, Quý đạo hữu có thể sử dụng chức năng bảo hộ.Chức năng bảo hộ áp dụng cho các nhân vật tại các bản đồ cấp 40 đến 65. Chức năng này sẽ được cập nhật sau đợt bảo trì ngày 24/1/2013.


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! để tận hưởng chức năng bảo hộ, chúc Quý đạo hữu sớm đạt thành sở nguyện

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất: