Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By Berwyn
By vanphininh_88
By [email protected]
#566657 hướng dan config cho ps 2:dành cho may khoẻmáy yếu ^^Cdvdrom

nếu ban chay bằng đĩa ảo(.iso,.mdf.v.v..)thì o phan Configure chon plugin cdvdrom nhu hinh dưới roi chon đường dẫn đến file

nếu ban chay bằng dia that thì chon plugin cdvdrom nhu hinh dưới roi chon ổ dĩa

CPUnếu CPU cua bạn là Dual thi đánh dấu vao Muti threaded GS mode se đẩy nhanh toc do khi chơi game(nhưng 1 so máy thi bi chậm hơn )

phần Frame Limiting co nhung lựa chọn sau

Normal:game se chay bình thường va co thể vuot qua tốc do that của game o may có cấu hinh khung hay khi dang o menu

Limit:Frame se bi giới hạn cho khong vượt qua toc độ that cua game

Frame Skip:tốc do cao hơn 1 it nhưng kok đáng kể

VU Skip:tốc do dc đẩy len rat nhiều nhung co thể bị loi o 1 số game

Game Fixes

Cái nay tot nhất là danh tat cả

SpeedHackscó nhung lua chọn sau

Default Cycle Rate:tốc độ bình thường,dành cho may khủng

X1.5 Cycle Rate:tốc do dc tăng lên khá

X2 Cycle Rate:tốc do dc tăng lên khá nhiều

X3 Cycle Rate:tốc do dc tăng len rat nhiều nhung co thể lam tieng của các doan FMV bị nhiễu.lỗi o 1 ít game

INTC Sync Hack:tăng toc do khá nhiều (hơn X2 Cycle Rate) nhưng o 1 số game lai cham hơn cả X1.5 Cycle Rate,ví dụ nhu game Shadow of Rome tui đang test

Enable IOP X2 Cycle Rate & WaitCycles Sync Hack:hai cái nay tang tốc độ it nhung tốt nhất van nen đánh dấu

VU Cycle Steeling:tăng toc do cực nhieu nhung kok hoạt dong voi khá nhiều game,nên kéo nen giua hay hết

Advanced

để co toc độ cao thi chon như hình dưới

Nếu game bi crash thì thu chon 1 trong 4 cai ở phần Round Mode hoac chon Defaults^^
Kết nối đề xuất: