Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By Nicky
#566589 A1 Racing (NTSC-U) (5MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!A Train (NTSC-U) (6.5MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Ace Combat 2 (NTSC-U) (20MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Ace Combat 3 (PAL) (17MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Actual Golf 3 (PAL) (17MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Agent Armstrong (NTSC-J) (RIP) (8MB)Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Air Combat (NTSC-U) (7MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Anna Kournikova's Smash Court Tennis (PAL) (9MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Aqua GT (PAL) (8MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Assault Retribution (NTSC-U) (5MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!ATV Racer (PAL) (4MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Auto Destruct (NTSC-U) (3.5MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!B-Movie (Pal-G) (15mb) (RIP)Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Baldy Land (NTSC-J) (4.35M)-RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Batman Forever - The Arcade Game (RIP) - NTSC-U (10MB)Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!BeyBlade (NTSC-U) (4MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Billiard 1500 series (NTSC-U) - (5.3MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Blade (PAL-E) (26MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Blazing Dragon (NTSC-U) (15MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bogey Dead 6 (NTSC-U) (10MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Breakout (NTSC-U) (5.4mb) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bubble Bobble and Rainbow Island (NTSC-U) (3MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bubble Bobble 2 (PAL) (4MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Burning Road - (NTSC-U) - (5MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bushido Blade 2 (NTSC-U) (27MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!C-12 Final Resistance (PAL-E) (16MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Capcom VS Snk Pro (NTSC-U) (49MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Carmagedon (PAL) - (38MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Castlevania - Symphony Of The Night (NTSC-U) (16.3MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Castlevania Chronicles (PAL-E) (7.5MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Colony Wars (NTSC-U) (2 Discs) (10MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Colony Wars Red Sun (PAL-E) (20MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Command & Conquer (PAL) (2 Discs) (19MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Contender 2 (NTSC-U) (11MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Contra-LOW (NTSC-U) (5MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Contra Adventure (NTSC-U) (8MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Crazy Climber 2000 - (NTSC-J) (3MB)- RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Croc: Legend of the Gobbos (PAL) (22MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Croc 2 (PAL) (36MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!CT Special Forces 2 Back To Hell (PAL) (5.6MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!CT Special Forces 3 BioTerror (PAL) (6MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Dead Or Alive (NTSC-U) (7MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Death Wing (NTSC-J) (5MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Deception 3 (NTSC-U) (30MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Delta Force U.W. (NTSC-U) (15MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Destruction Derby (NTSC-U) (7MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Destruction Derby 2 (NTSC-U) (48MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Digimon Card Battle (NTSC-U) (29MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Disney A Bug's Life (NTSC-U) (18MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Disney Aladin NR (NTSC-U) (21MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Disney Hercules (PAL) (21MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Disney Tarzan (PAL) (15MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Donpachi (NTSC-J) (6MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Dodonpachi (NTSC-J) (8MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Double Dragon (NTSC-J) (10MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Dragonball GT - Final Bout - (NTSC-U) (11MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Ducati World - Racing Challenge - (NTSC-U) (18MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Ehrgiez (NTSC-U) (22.5MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Einhander (NTSC-U) (12M) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Elemental Gearbolt (NTSC-U) (7MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Family Game Pack (NTSC-U) (5.6MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!FIFA 2000 (NTSC-U) (12Mb) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Fighter Maker (REGION N/A) (6mb) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Fighting Force (REGION N/A) (7.4mb) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Fighting Force 2 (NTSC-U) (18.4MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Fist Of The North Star (NTSC-J) (36MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Flying Squadron (NTSC-U) (2MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Forsaken (NTSC-U) (9.3MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Gear Fighter (NTSC-J) (10MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Gekido (NTSC-U) (15MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Gouketuji Ichizoku (Power Instinct 2) (NTSC-J) (18MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Grand Theft Auto 2 (PAL) (6.2MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!GranTurismo (Arcade Mode) (PAL) (23MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Grudge Warriors (NTSC-U) (25MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Guilty Gear (NTSC-U) (14MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!GunBird/Mobile Light Force (NTSC-U) (5MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Gundam Battle Assault 2 (NTSC-U) (8MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!GunGage (NTSC-J) (10MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Hidden & Dangerous (PAL) (18MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Hot Shots Golf (NTSC-U) (20MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Hot Wheel Turbo Racing (NTSC-U) (23MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Internal Section (NTSC-J) (4MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!International Karate - (PAL-E) (480kb) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Inuyasha Feudal Fairy Tale (NTSC-J) (53MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Jimmy White 2 Cueball (NTSC-U) (4.5MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Kensei Sarced Fist (NTSC-U) (14MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Kidou Butouden G Gundam (NTSC-J) (6MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Kidou Senki Gundam W (NTSC-J) (6MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Knockout Kings 2001 [PAL] (42MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Kula World (PAL) (4MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Leathal Enforcer 1 & 2 (NTSC-U) (18.7MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Lode Runner (NTSC-U) (5MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Lomax, The Adventures of - (PAL) (24MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Love And Destroy (NTSC-J) - (15MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Macros Do You Remember Love (NTSC-J) (2 Discs) (16MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Macross Plus (NTSC-J) (9MB) -RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Macross VF-X 2 (NTSC-J) (15MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Mad Stalker Full Metal Force (NTSC-J) (3.2MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Magic Beast Warriors (NTSC-J) (8MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!MediEvil (PAL-E) (16MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!MediEvil 2 (NTSC-U) (22MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Mega Man 8 (NTSC-U) (13MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Megaman Battle & Chase - (PAL) - (11MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Megaman Legend (NTSC-U) (18MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Megaman Legend 2 (NTSC-U) (30MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Megaman X3 (PAL-E) - (3MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Megaman X4 (NTSC-U) (9MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Megaman X5 (NTSC-U) (12MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Megaman X6 (NTSC-U) (17MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Metal Slug X (NTSC-U) (MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Mickey's Wild Adventure - (PAL)[E] (12MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Miracle Space Race (PAL) (34MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Monaco GP RS2 (NTSC-U) (24MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Mortal Kombat 4 (PAL) (10MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Mortal Kombat Special Force (NTSC-U) (7MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Motor Racer (NTSC-U) (13MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Motor Racer 2 (NTSC-U) (11MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Motor Racer World Tour (PAL) (21MB) - RIPBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Có thể có một vài link die mong các bạn thông cảm.

Cái này down về rồi dùng với phần mềm giả lập PS1 chơi là OKGame Yugi OH - ĐI tìm lại trí nhớ ! (là game đánh bài cực hay)Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Power Rangers - Lightspeed Rescue

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Tenchu 1Một số pic :DL here:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Techu 2

DL here:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!1 part=40MB
By congnghe
#566601 cho to hoi tí, mấy game nay down về giai nen rùi chạy = gia lập ps1 thi bao lỗi không đọc được
By plus_teen
#566622 Bạn vào đây download giả lập mới nhất
Cài giả lập chơi game (Xbox, PS1, PS2, NDS, Sega...)

Link các game giả lập ps1 mới UPDATE tại topic này:

Tổng hợp game PS1 [Giả lập] Link mới

By Norbert
#566702 không co hinh thì tìm coppy ten game rồi tim tren google đơn gian the thôi có gì đâu,còn nhieu game nhưng đừng so khong chơi hết toi da thử rồi,cũng co nhung game hay,nhưng phan lon là những game don giản và chan ngat vì dung luong cung nhỏ mà,rồi con tuyen chon theo y thich của mình nữa chứ,nói chung khong sợ không choi het chỉ so khong có game moi mà chơi
Kết nối đề xuất: