Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By nguyen_cuong
#566050

Dance Dance Revolution, viết tat la DDR, và truoc day được biết den nhu Dancing Stage tai Chau Âu và châu Úc, la mot video nhạc tro choi loạt san xuat bởi Konami. Introduced in Japan in 1998 as part of the Bemani series, and released in North America and Europe in 1999, Dance Dance Revolution is the pioneering series of the rhythm and dance genre in video games. Giới thieu tai Nhật Bản vao nam 1998 nhu mot phần cua loat Bemani, và phat hanh tại Bắc My va Châu Âu năm 1999, Dance Dance Revolution la dòng tiên phong cua giai điệu va the loại nhạc dance trong tro choi điện tử. Players stand on a "dance platform" or stage and hit colored arrows laid out in a cross with their feet to musical and visual cues. Người choi dung trên một nen tang dance "" hay giai doan va nhấn mũi ten mau đặt ra trong mot chéo với ban chan của mình de tin hiệu am nhac và thị giác. Players are judged by how well they time their dance to the patterns presented to them and are allowed to choose more music to play to if they receive a passing score. Cac cau thủ được danh gia theo thời gian ho làm thế nao cung nhảy cua minh cho cac mau được giới thieu cho họ và duoc phep chọn nhiều bai nhac hơn để choi den khi họ nhan duoc một số diem qua đi.Dance Dance Revolution has been given much critical acclaim for its originality and stamina in the video game market. Dance Dance Revolution da duoc nhiều ca ngoi quan trọng cho doc dao và sức chiu dung của mình tai thi trường tro choi video. There have been dozens of arcade -based releases across several countries and hundreds of home video game console releases. Đã co hang chục arcade dua tren bản phat hanh trên mot so quốc gia va hang trăm tro choi video nha ban giao ban phat hành. The series has promoted a music library of original songs produced by Konami's in-house artists and an eclectic set of licensed music from many different genres. Loat da thúc đẩy mot thu viện am nhac của cac bai hát gốc san xuat bởi Konami cua nghe sĩ trong nha va thiết lập mot chiet trung của am nhac được cấp phep tu nhiều thể loai khac nhau. DDR is viewed as an exercise tool and is in use as such in many gyms and schools. DDR duoc xem như một cong cu tập the duc và dang duoc sử dụng nhu vay trong nhiều phong tap thể duc va trường học. The series has also inspired many clones of its gameplay and a global fan base of millions that have created simulators of the game to which they contribute original music and "simfiles", collections of dance patterns to a specific song. Loạt cung da truyền cảm hung bat chước nhiều người chơi game và các fan hâm mộ cua minh một cơ sở toàn cầu của hàng triệu người đã tạo ra mô phỏng của các tro choi mà họ đóng góp am nhac gốc và "simfiles", bộ sưu tập về các hình thức nhảy vào một bài hát cụ thể. DDR celebrated its 10th anniversary on November 21, 2008. DDR kỷ niệm thứ 10 vào ngày 21 Tháng Mười Một 2008.Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By timbandj
Kết nối đề xuất: