Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By k4kt2_sonadezi
#565924

CHICKEN RUN mang den cho các phim hai và hứng thu cua bộ phim cho PlayStation này. The chickens of Tweedy Farm don't want to become pies; Giúp Ginger and Rocky as they explore the farm to find the materials they need to escape. Cac trang trại gà cua Tweedy không muốn tro thanh bánh; giúp Ginger va Rocky khi ho kham phá những trang trai để tìm cac tai liệu ma ho cần để thoát. However, they must avoid the guard dogs and lit areas or the heroes will be in great peril. Tuy nhiên, ho phai tránh những con cho guard và cac khu vực sáng hay nhung anh hùng se duoc trong peril lớn. Luckily, these chickens have a radar system that lets them know where the bad guys are lurking and which way they are looking. May man thay, những con ga có một he thong radar cho phep ho biết nơi ma nhung kẻ xấu dang an và cách ma ho đang tìm kiếm. If the canines detect the chickens, Ginger and Rocky can dispose of the guards with the most dangerous weapon known to man, Brussels sprouts. Nếu rang nanh phát hiện gà, gừng va Rocky có thể vut bo Bộ đội voi vu khí nguy hiem nhat được biết la nguoi đàn ông, mầm Brussels. With the completion of each mission, enjoy a full-motion video sequence from the film that shows how the plan works out. Với viec hoan thành nhiệm vụ mỗi, tan huong một chuỗi video day đủ chuyển dong tu những bo phim mà ke hoach như thế nao cho thấy các cong trinh ra ngoài. Use stealth and guile to escape the pie machine in CHICKEN RUN. Su dung tàng hình va guile để thoát may pie tại CHICKEN RUN.

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By hellangel_85
By ngvuhung1988
#565959 Mọi nguoi chu ý xem game ps1 nao cua em hỏng thi bao sớm nhá em dang gặp trường hop loi 1 số game trong mediafire nen không biết lam the nào để biết
Kết nối đề xuất: