Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By duong_1982
#565831


Rom ID: 4686

Tên game: Yu-Gi-Oh 5Ds World Championship 2010 Reverse of Arcadia

Thể loại: Cards Battle

Ngày phát hành: 18/2/2010

Phát hành: Konami

Sản xuất: Konami

Rom Size: 161.4Mb

Save Type: EEPROM 512kb

Ngôn ngữ: English,Japan,...Nội dung:

Game tiếp noi cot truyện của Yu-Gi-Oh 5D's World Championship 2009.Người chơi se phai đối mặt voi cac Dark Signer,với kha nang triệu hồi Earthbound Immortal,đã bi giam cầm ở Underworld tu ngàn năm nay. Tuy nhien ban sẽ được su giup đỡ của cac nhan vật trong the gioi Yu-Gi-Oh giúp do de lật đổ am muu thống trị thanh pho New Domino va tieu diêt Satellite. Muc Free Mode cho phep ban duel Jack, Yusei va khoảng 20 nhan vat mới !Game con co thêm bonus calculator cho ai co nhu cầu duel bang bài thật.Screenshots :Game play

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Thêm link nua cho an toàn:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Giả lập Desmume0.9.6:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Giả laptop moi nhất, có giao dien đẹp, dễ sử dụng, toc do nhanh, đã test voi ram > 1gb


Users of gtk, cli and gtk-glade frontends please note that now we

have a common directory in ~/.config/desmume for config file,

saves and savestates. The old .desmume.ini will be moved

automatically with the name config but you have to move your saves

manually.Some save files may be invalidated due to use of broken crc logic.

Back up your DSV files before using this phiên bản of the emulator or else

the game might wipe it.General/Core:

bug: emulate keypad interrupt

bug: spu overhaul, add capture support

bug: fix dma address reloading

bug: fix rom close memory corruption

bug: fix div and sqrt busy flag bug

bug: fix vectest

bug: fix lid savestate desync

bug: fix texcache memory GB explosion when games use tons of tiny 3d sprites

bug: fix huge rerecording movie file handle leak

bug: fix EXXXXXXX cheat codes and some add/edit/save/load bugs

bug: add 8MBit - 512MBit flash emulation

bug: fix firmware booted-from-card flag

bug: fix some failures to wake

bug: fix some rtc calendar logic

bug: op_bkpt emulation

bug: correctly emulate POWCNT1 and POWCNT2 and SPI power device

bug: corrections to bootup stack configuration

bug: protect bios from being overwritten

bug: initialize save data to 0xFF instead of 0x00

bug: handle relocated irq vectors

bug: support patched firmwares

bug: handle 8bit auxspidata, 32bit BLDY, 32bit div regs

bug: fix some divide by zero cases

bug: don't print \n in ideas debug message

bug: don't let games read off end of cart and crash emulator

bug: fix SWI 0x0E crc16 ; some save files using wrong crc may be invalidated

bug: fix many big endian bugs

bug: fix CPSR.I idle wakeup

bug: fix loadstate crashes, mostly when sound is enabled

enh: support devkitpro argv

enh: add gbaslot-rom commandline

enh: add no$gba debug message

enh: add rtc start to dsm headerGraphics:

bug: fix a mistakenly rendered OBJ window and 3d blend effects

bug: fixes to matrix stacks, fixing lots of garbled geometry

bug: fix fog density registers

bug: fix hblank dma to run also on scanline 262

bug: fix w/z depth flags for broken GUIs in dual screen 3d games

bug: fixes to poly sorting

bug: block 8bit vram writes

enh: improve accuracy of opengl shadersWindows:

bug: fix 16bpp display

bug: more fixes to multi-gamepads

bug: cheat windows robustification

bug: fix that sticky pause state when resetting and loading roms

bug: dont crash when no sound device is available

bug: change F10 to be save slot 0

bug: fix --start-paused

enh: try not to screensave while using gamepad

enh: add EPX and EPX1.5X resize filters

enh: add a japanese translation which will soon be stale like the others

enh: add fancy ctrl+printscreen with emulator info on it

enh: add "lockdown" window mode to keep window safe from fast stylus action

enh: add alt+enter fullscreen command

enh: add card eject command

enh: add ddraw software mode forcer

enh: improve oam viewer

enh: default 3d to rasterizer so we dont have to suggest it 1000 times a day

enh: add dump-all-memory tool

enh: add reload rom menu/hotkeyLinux/OSX:

bug: fix building for nosse2 systems

bug: fix --num-cores

bug: fix occasional touchscreen failures

bug: fix crash starting dsm record

enh: add --nojoy=1 to fix laptops with accelerometers

enh: add simple auto frameskip mode in the gtk frontend

enh: add gui for configuring joystick in the gtk frontend

enh: make the cli frontend read the ini config file too

enh: additional OpenAL microphone backend (ncalexan)

enh: common place for config and saves (Jan Steffens)

enh: libagg is now optional if you don't need the hudGiả lập No$GBA 2.6a:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Còn đây là Action Reply Code cho máy No$GBA để tránh tình trạng Room Crash: (Lưu ý chỉ dành cho phiên bản tiếng Anh)

Spoiler:5218E94C E51F1948

1218F94C 00000491

D0000000 00000000

♠Ngoài ra mình còn bổ sung thếm 1 số code hữu dụng: (Lưu ý chỉ dành cho phiên bản tiếng Anh)

Spoiler:

All Cards (Nhất nút Select để kích hoạt)

94000130 FFFB0000

220CC7EB 00000099

120CCE90 00009999

220CCE92 00000099

C0000000 000001A8

020CC7EC 99999999

DC000000 00000004

D2000000 00000000All Cards opened (Nhất nút Select để kích hoạt)94000130 FFFB0000

120CC782 00009990

120CCE90 00009999

220CCE92 00000099

C0000000 000001C2

020CC784 99999999

DC000000 00000004

D2000000 00000000Đủ đồ mặc (Nhất nút Select để kích hoạt)94000130 FFFB0000

120CBD50 0000FFFF

D2000000 00000000Đủ duel disk (Nhất nút Select để kích hoạt)94000130 FFFB0000

120CBD54 00007FFF

D2000000 00000000No Ban List (Nhất nút Select để kích hoạt)

12032E3C 0000E008

♠Cách add code:

Spoiler:Bước 1: chạy no$gba và mở rom của ygo 2010

Bước 2: Ở cửa sổ của no$gba chọn Ultility >> Cheats

Bước 3: Chọn add new, copy và paste mấy đoạn code vào (loại code là action replay) như hình minh họa!

POKE_MAGAN.ORG

CTIT

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Burgard
Kết nối đề xuất: