Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By dlvnn001
#565820
Trailer :Tổng cong co 9 file

Chú ý : file dau va file cuối có pass, neu thay không phải vay tuc là thiếu file, báo lai dum !

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Đã add recovery 10%: no quote please !

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Adwr
By Covell
#565857 Có nhieu game được đưa len cac giả lập # nhau, co the là WII cung co nhưng mà chu topic bảo PS2 thi chắc no la PS2, mà neu la PS2 thì cau hinh máy phải manh neu không thì game không chay noi đâuGame nay co phải là DUAL MASTER không vay DIABLO ROCK
Kết nối đề xuất: