Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By lehuynhngocnhu_hironsame
#565698 xin chao cac bạn hôm nay minh xin post 1 so game tren NDS hay danh cho cac bạn nao thix giãi trí vao nhung ngày cuối tuan hoc tập và lamvie6fc met nhọcday là gai laptop NDS

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Uploaded with Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

이것은 설정 NDS입니다 : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pass Unlock: hanoi (nếu có)minh chĩ post 3 game truoc nếu cac ban thấy dc minh sẽ post them len

난 그냥 게시물 삼년 전면 추가가 DC 게시할 예정입니다 원래 게임Pokemon Pearl phiên bản (U) (Nintendo DS)

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Uploaded with Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Link Mediafire: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pass: hanoi

<-- Bo sung bài viết -->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Uploaded with Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Link MF: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pass: hanoi

<-- Bo sung bài viết -->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Uploaded with Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Link MF: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pass: hanoi

<-- Bo sung bài viết -->xong post do 3 game trước cho cac ban chơi neu muon choi them thi minh sẽ post thêm

<-- Bo sung bài viết -->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Uploaded with Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Pass : NintendoVN

<-- Bo sung bài viết -->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

<-- Bo sung bài viết -->Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Uploaded with Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Link

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!patched rom

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

neu cac ban muon tiem hiễu thêm thi qua diễn đàn nay tham khão nhé

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất: