Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By thieugiaroctien_congmattrang_86
#565000

Yoshi's Story la mot nền tảng game di chuyển phụ, xuat ban và phát trien boi Nintendo cho he thong giải trí Nintendo 64. Day la phần tiếp theo cua Super Nintendo game Super Mario World 2: Yoshi's Island. Nó da duoc phát hành vao ngay 21 Tháng 12 nam 1997 tai Nhat Bản, ngay 01 tháng ba 1998 tai Bắc Mỹ va 09 tháng 4 nam 1998 tại châu Âu. Nó duoc tai phát hành tren dich vụ Virtual Console cua Wii ở Bac My vào ngày 17 thang 9 năm 2007, ở cac vung PAL trên 26 Thang 10 năm 2007 va tại Nhật Ban vao ngày 30 Thang Muoi 2007. Trò choi nay được phát trien boi nhóm đảo của Yoshi, duoc thiet kế bởi Hideki Konno, va san xuất bởi Takashi Tezuka. No la một trong nhung EAD-phat triển danh hieu dau tiên mà da khong được sản xuat boi Shigeru Miyamoto, va la một trong mot loat trò chơi Mario rat ít tính nang khong Mario. Quan trong tiep nhận để Story cua Yoshi là hỗn hợp; Cac tro chơi đã nhan duoc những lời chi trich và khen ngoi cho các điều khiển, mức do cua nó, âm nhạc, và bau khong khí trẻ con, và no da được thường chi trich là quá nhieu mot khởi hành tu nguoi tiền nhiệm của nó.Gameplay

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất: