Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By danmecho_kholaman
#564963Based on the sequel to the blockbuster movie, Iron Man 2 features a refined game engine to give players an entirely new and enhanced gameplay experience. The game allows players to truly feel the power of Iron Man with new destructible environments, epic enemies, and innovative hand-to-hand combat moves. This brand-new tale takes gamers deeper into the world of Iron Man, adding to the excitement of the Marvel Studios film.

Iron Man 2 offers fans a chance to play against epic enemies not found in the film of the same name, such as the unforgettable Crimson Dynamo. In the game's original story, Tony Stark has gifted the world with new technology in order to make it a better place. His philanthropic nature isn't enough to keep evil at bay, however, as Iron Man's enemies have crafted their own devious designs based on the technology. Ultimately, Iron Man will face epic battles against huge enemies, as the fate of the world is left in his powerful hands.Genre: Action

Publisher: SEGA

Developer: SEGA Studio USA

Release Date: May 4, 2010

MSRP: $59.95

Also on: X360, Wii, PSP, DS, Cell

ESRB: Tyou need the latest PRXdecrypter to decrypt the eboot.Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Julia_Emely
Kết nối đề xuất: