Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By cua_zop
#564798 Nếu muon choi trên PC cac ban dùg giả lập NDS:Assassins Creed - Altairs Chronicles:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Call Of Duty 4 - Modern Warfare:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Dementium The Ward:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Dementium II:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Final Fantasy III:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Guitar Rock Tour:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Harvest Moon DS Island of Happines:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Kungfu Panda:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Ragnarok:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Transformers (Decepticons):Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Transformers - Revenge of the Fallen (Decepticons):Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất: