Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By Grant
By rosewillow27
#564786 Nếu ban lay từ GHVH thì đây,xin doc ki ạ

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! <~~ GOW không co ban cho PC cai nay là chơi tren giai lập chứ khong phai bản cài đặt
By Troyes
#564813
Quote
Nếu ban lay từ GHVH thì đây,xin doc ki ạ

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! <~~ GOW không co ban cho PC cai nay là chơi tren giai lập chứ khong phai bản cài datUh co thể do minh nham sr nha
By nguyen_manh_h
#564854
Quote
trời ah nhin cái bộ dia di rồi hẵng nói, game pc 100% dayxin loi nhưng bạn da test thử chưa ? chi nhìn hình dia roi khẳnh định la game PC 100%?

Tớ da noi và chỉ ra topic ben GHVN rồi ,Chủ topic da lấy từ GHVN cu thể là topic nay --> Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! <--- cái nay chi là bản choi gia lập chứ khong phai bản cài đặt ạ.
By He0_Ngox
#564855
Nazxinh la con gái đấy bà con, moi qua đó thảo sat veBản GOW 2 thi chưa có thong bao chính thức gi la sản xuất danh cho PC cả, day la phiên bản do 1 nhom nguoi nga chế biến ra, tro nay vẫn là giả lập, nhung che biến cho game no chạy mượt them pc và sửa cac loi thg gặp thôi. bộ tien ich đi kèm cung link download thì pải, chỉ viec down về cày dat roi vào game choi thoi minh noi vậy đúng hem Nazinh
By onijuka_love
#564878
Quote
Bản GOW 2 thi chua có thông bao chinh thức gì la san xuất dành cho PC cả, đây la phien bản do 1 nhom người nga che bien ra, trò nay van là giả lập, nhưng che bien cho game no chay mượt thêm pc va sửa các loi thg gặp thôi. bo tien ích đi kem cung link download thì pải, chi viec down về cay dat rồi vào game choi thôi mình noi vay đúng hem Nazinhchẹp , dung roi ạ :-j .de nghi BQT làm gi voi cái topic nay di kẻo mọi nguoi vao tưởng thật lại down
Kết nối đề xuất: