Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By [email protected]
By Taylor
#564675 cái nay tung chơi giả laptop pc rồi nhưng den doan kia cưỡi con pegasus kill thang cầm cây thuong tu nhiên màn hinh trang ức chế del lun

dù sao cug tks vi co công post bài
Kết nối đề xuất: