Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By p3tu_kut3_l0v3_nh0x_s0ck
#564477 Mario Games - 74 pieces of the game

A total of 74 mario game is a package that contains the file I have in the job category nitendoya out of 6 mario games, arcade games Play Mario games çalıştırcak gibi.Her folder in the emulators that are available. Games Nintendo Entertainment System (NES) - 13 Games. Dr. . Mario. Mario and Yoshi. Mario Bros.. Mario Bros. 2 Mario Bros. 3 Mario Bros. (Unknown) - Beta of never released Mario Game. Mario Bros.. Classic. Mario is Missing. Mario's Time Machine. NES Open Tournament Golf. Wario's Woods. Yoshi. Yoshi's Cookie. Famicom Disk System (FDS) - 5 Games. All Night Nippon Super Mario Bros.. I am a Teacher - Super Mario Seta. Kaettekita Mario Bros.. Mario Bros.. Mario Bros.. 2 - (the Lost Levels). Super Nintendo Entertainment System (SNES) - 15 Games. Mario All-Stars Mario and Wario Mario is Missing! Mario Kart Mario Paint Mario RPG - Legend of the Seven Stars Mario World Mario World 2 - Yoshi's Island Mario's Early Years - Fun with Letters Mario's Early Years - Fun with Numbers Mario's Early Years - Preschool Fun Mario's Time Machine Tetris & Dr.. Mario Yoshi's Cookie Yoshi's Safari Nintendo64 (N64) - 11 Games. Dr. Mario 64 Mario 64 Mario Golf Mario Kart 64 Mario Party Mario Party 2 Mario Party 3 Mario Tennis Paper Mario Super Smash Brothers Yoshi's Story Game Boy (GB) - 9 Games. Dr. Mario Mario and Yosh Mario Land 2 to 6 Golden Coins Mario Land 3 - Wario Land Mario Land Wario Blast Wario Land 2 Yoshi Yoshi's Cookie Game Boy Color (GBC) - 4 Games. Mario Bros.. DX Mario Golf Mario Land 4 - Wario Land 2 Mario Tennis Game Boy Advanced (GBA) - 16 Games. Dr. Mario & Puzzle League Mario Advanced Mario Advanced 2 Mario Advanced 3 Mario Advanced 4 Mario and Luigi - Superstar Saga Mario Ball Mario Golf - Advance Tour Mario Kart - Super Circuit Mario Party Advance Mario Pinball Land Mario vs.. Donkey Kong Wario Ware Inc.. Wario Ware Twisted Wario-Land 4 Yoshi's Universal GravitationTrong này da co sẵn phần mem gia lập và game de chơi như GBA, NES, SES, N64... Cai ra rồi chọn game ma chơi thôi.Link mới update:
Tổng hợp game NES
By Nathanial
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#645519
***************­
*
238MB Compres­s
417MB UnCompr­ess
No pass
***­*************
T­his stunning bo­x set features ­the unstoppable­ Super Mario Br­os, immortalise­d
in this beatu­ifully presente­d collectable s­ilver laser foi­l box set!
Base­d on the gaming­ character Soni­c, comes the ad­venture series ­of SONIC X.
you­ see him battle­ against the ma­n.
Platforms:
1­. GameBoy Emula­tor + 9 ROMs
**­***************­***********
2. ­GameBoy Color E­mulator + 4 ROM­s
*************­***************­******
3. Gameb­oy Advance Emul­ator + 16 ROMs
­***************­***************­*******
4. NES ­Emulator + 19 R­OMs
***********­**************
­5. Super Ninten­do + 15 Roms
**­***************­**********
6. N­intendo 64 + 11­ Roms
*********­***************­

Bạn chịu khó down torrent xem
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất: