Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By Federico
#564199 + dau tien là giả laptop Neo Geo roms 5.0 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! vs giai nén+ các phien ban Metal Slug

1997

Metal Slug 1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

1998

Metal Slug 2 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

2000

Metal Slug 3 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

2002

Metal Slug 4 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

2003

Metal Slug 5 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

1999

Metal SlugX Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!huớng dẫn :1 . giai nen Neo Geo roms 5.02 . khong giai nén ma copy thẳng fire zip Metal Slug va thư mục roms3 . click vao neoRage de vao giả lập4 . vao gia lập click vao import de refresh lại để hien cac game vừa move vao thư mục roms5 . chon game va launch để vào gamep/s : nen chinh lại các phim cho phù hợp , nhap phím 3 de credits tăng lên 99 de game over lâu hơnphím 1 la star máy 1phím 2 la star máy 2+ them 1 số game khácBấm vào đây để đăng nhập và xem link! koi 97Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! koi98chiến thôi ^^

mới post bai lan đầu có gi thieu sót mong cac bac góp ý thêmpassdowload : mr.booltyahoo mr.booltwww.rgit.tk
Kết nối đề xuất: