Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By Jerron
#563905 Bài này sẽ hướng dẫn bạn tải các file cần thiết va config để chạy giải lập các game trên hệ máy PSP cầm tay của SOny.GIẢ LẬP: JPCSP

Trang chủ:http://jpcsp.org/

Download (phien ban được update thường xuyên):http://buildbot.orphis.net/jpcsp/

Muốn chơi duoc gia lập các ban phai có java nhé:http://jpcsp.org/index.php?p=Downloads or Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Giả lập nafy xai duoc trên 32 bit va 64 bit.

Các phần mem ho trợ:

SonicStage.

Đối với Jpcsp de decode âm thanh, bạn se can phải tải ve va cài đặt tool sau vao thu mục JPCSP. Co khi nó lại tang duoc FPS cho game.

Sony SonicStage Download Here can thiết để ho tro cho các codec su dụng psp.

Sau đó vào JPCSP (neu máy bạn 64bit thi nen dùng 32bit vì bản 64bit bị lõi MediaEngine ) chọn Options -> Configuration -> Media -> stick cái Decode audio files with SonicStage

JPCSP laucher:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Cách cài đặt:
Giải nén JPCSP ra, sau do bạn đưa game cua mình vào (thuong co đuoi .iso hay .cso) thu muc udimage trong gia laptop chứa Emu.

Load game va chay thôi

Config thi tuy vào game va tuy vào máy của bạn, day la cách tham khảo.

[Video]:

[x] Only GE graphhics (not recommended for homebrew)

[x] Use vertex cache

[X] Use shaders (experimental)

[X] Use a Geometry Shader for 2D rendering (only relevant when using shaders)

[X] Enable VAO (only relevant when using shaders and vertex cache)

[x] Enable saving GE screen to Textures instead of Memory

[X] Enable decoding of indexed textures (using CLUT) in shader (only relevant when using shaders)

[X] Enable dynamic shader generation (only relevant when using shaders rec for AMD/ATI)

|Media|

[x] Use Media Engine (Works only with 32bit JPCSP)

[x] Decode audio files with sonic stage (you must have ss installed for this to work)

[x] Use non-native fonts from flash0 folder

|Compiler|

[x] Use compiler (dynarec)

[50] Maximum method size Hoac 100 cũng được.Ngoài ra cũng có thể sử dụng phần mềm giả lập PPSPP
PPSSPP - a fast and portable PSP emulator
Dùng ngay khỏi cần cài
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất: