Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By PhimCuoiTuan_vn
#563799Hãng phát hành

Midway

Hãng phát triển

Midway Games

Thể loại

Beat 'em ups

Lứa tuổi

- M - Mature (từ 17 tuoi trở lên)

Hỗ trợ Multiplayer

Offline

Hệ máy

- Sony Play Station 2 (PS2)

Yêu cầu hệ thống

Game Information

Sound: Dolby Pro Logic II

Offline Modes: Competitive, Cooperative

Number of Players: 1-2

Link:


1: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

2: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

3: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

4: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

5: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

6: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Cái tren chac PC quá con cai này là PS2 ne chịu khó MG nha


Part 1- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

part 2- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Part 3- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Part 4- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Part 5- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Part 6- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Part 7- Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất: