Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By negro_le
#548622


1 9 1 1 JEDRazor 1911 proudly presents:

Harry Potter and the Half-Blood Prince

(C) Electronic ArtsDate: 2009-06-30 Game Type : Action

Size: 1 DVD Protection: SecuROM + SerialGame NotesIn the game of Harry Potter and the Half-Blood Prince, players will return

to Hogwarts to Giúp Harry survive a fraught sixth year. They will also have

a chance to engage in exciting wizard duels, mix and brew magical ingredients

in Potions class and take to the air to lead the Gryffindor Quidditch team

to victory. Players may even get sidetracked by Rons romantic entanglements

as they journey towards a dramatic climax and discover the identity of the

Half-Blood Prince.Install Notes1. Extract RARs

2. Mount or Burn image

3. càiand use one of these serials or the key from Razor1911 dir:S3GY-HYOB-R5D7-Q7B5-1911

NUMM-YXFE-B3K5-95G6-1911

TAK3-2UOR-B4T0-97J2-1911

L6DV-47HJ-H1V5-M3J8-1911

G3B3-VTA4-G4T8-T5V3-1911

CUP7-ULLM-P3I5-V5B5-19114. Copy Cr-ack to your càifolder

5. PlayRazor 1911 GreetingsTo all friends!/

Razor 1911 / Since 1985

/ /SUPPORT THE COMPANIES THAT PRODUCE QUALITY SOFTWARE!

IF YOU ENJOYED THIS PRODUCT, BUY IT! SOFTWARE AUTHORS DESERVE SUPPORT!!

link :


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

link :

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

pass: areg


Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By a3_htk
#548646

Quote

game này chơi có hay không bạn.

down về thử sẽ bkk thôi


nhớ koi kỹ cấu hình nhé

<-- Bổ xung bài viết -->ơ mà cấu hình đâu rùi

By minhthuy_250890
#548651 game nay card onboard choi dc do nhung noi lun nha tuy so thich tung nguoi nhung ( day la game do nhat minh tung choi) zo tim dg roi che thuoc , danh nha thi 1 lan chi danh dc 1 thang, pha 5 la phan hay nhay trong game harry potter nhung no do ec, minh mua dia choi dc 1 tieng rui xoa lun, ai hok co card xin choi cung dc nhung khuyen la hok nen down . du sao cung thank ban da up.
Kết nối đề xuất: