Chia sẻ những game hay, game mới + Link Download, ưu tiên nhưng host Mediafire và host Việt
Không Post game online, spam...
Nội quy chuyên mục: Các thành viên cần chọn đúng mục để đăng bài.
Các bài đăng không đúng mục sẽ bị xóa!

Về game cho di động thì đăng vào mục sau Game di động

Nếu không thấy game bạn cần, hãy vào đây yêu cầu
Nhận tìm kiếm game, phần mềm, phim
By vannho2610
#548615


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Password: [email protected]Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

BỔ SUNG LINK MEDIAFIRE by THEBLACK


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Password:softvnn.comBấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Trích:softvnn.comBấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Đang cật nhât ....

<-- Bổ xung bài viết -->


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

By girlhamxiencuaboy_hjhj
#548660 bạn ơi những game này đều vừa có trên CTIT rồi . bạn nên tìm những game mới rồi port chứ cứ tổng hợp những game có rồi thì port lên làm gì nữa . ai mà chẳng lấy được
By jelly0110
#548713 link mega 1280 thì sao ? link gì thì link nhưng những game đó đều có rồi . mà link mega1280 còn đang xem xem có nên đưa vào link cấm không kia kìa . cứ link khác tức là game khác à ?
By intelli_prof
#548780 người ta có công sưu tầm và tổng hợp lại phải tuyên dương

CTIT càng nhìu link, game càng tốt, đâu nhất thiết là không được post trùng.

nếu có người thix Mega1280 thì sao.

<-- Bổ xung bài viết -->àh down thử vài game thì không có link down nha bạn

xem lại đường link nghen
Kết nối đề xuất: