Chia sẻ bình luận về Các loại game online
Nội quy chuyên mục: Không Spam, không viết các bài nội dung trùng lặp.
Nếu ban biên tập phát hiện sẽ xóa nick và tất cả bài viết của thành viên đó
Hình đại diện của thành viên
By amin15
#387081

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Today at 11:54 am

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bug Vàng Võ Lâm 2 !(Mien Phí 2011)
Mien Phí 100%
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! v? b?t lên và s? d?ng nhu hình du?i auto này dùng d? ch? t?o r?t vip nó cung là 1 auto click


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Chúc Các Ban Vui Ve, An Lanh
dan tai dây: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Các Phím Nóng :

CTRL+S : Bat Ðau/Ngung Auto


Hu?ng d?n dùng ClickMouse + Chipf2 vào t?ng liêu vl 2
Hu?ng d?n dùng AutoCLick ch? phù,áo,qu?n,Spam kênh th? gi?i,vào t?ng liêu vl 2
Hôm nay mình m?o mu?i vi?t bài này b?n nào bi?t r?i thì d?ng cu?i
vì còn nhi?u ngu?i chua bi?t

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Phien Ban Hack Vo Lam 2 New: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hu?ng d?n:
+ B1:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! roi v?egiai nén ban Auto vua download v? m? file AutoClik.exe ra thi?t l?p thông s? nhu trên giao di?n!
+ B2:Zô Võ lâm m? auto v?i phím t?t là F3 On/off auto. Các ban cho vec di chuot vào noi mà click chuot. Auto dã tau click chuot vai tac dw 0,1/s.

- B?n Auto có uu di?m click vs t?c d? cao nên r?t nhanh, phù h?p v?i các b?n s? m?i tay và s? h?ng chu?t (Click nhi?u quá m?
-Auto train, Kick T?ng Liêu ChipF2 : Phiên B?n M?i Nh?t Hi?n Gi?, S? Ðu?c C?p Nh?p Thu?ng Xuyên.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
AutoSell VLII 7.0.5 Tu? Rao Ba´n Ðô`

Co´ thê~ giu´p ba?n luyê?n mâ?t ti?ch không bi? ngu~ ^^ Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
vê` bâ?t lên su~ du?ng thôi

Auto Click Mouse Võ Lâm 2 Ch? phù, Du?c.v.v.
] vê` Browse... dê´n thu mu?c vo~ lâm bâ?t auto rô`i su~ du?ng
Hot Key:
- “Ctrl + A” b?m vào nút “Click auto”
- “Ctrl + C” b?m vào nút “Cancel”
- “Ctrl + S” l?y t?a d? hi?n t?i c?a con chu?t gán cào 2 textbox X, Y
- “Ctrl + X” thoát kh?i chuong trình
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
vê` bâ?t lên su~ du?ng thôi

T?t nhiên yêu c?u máy b?n ph?i cài Microsoft Office Excel
LINK DOWN:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
VLTK II Manual Update V 1.0.33 (Dành cho ai không autoupdate du?c)

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement