Chia sẻ bình luận về Các loại game online
Nội quy chuyên mục: Không Spam, không viết các bài nội dung trùng lặp.
Nếu ban biên tập phát hiện sẽ xóa nick và tất cả bài viết của thành viên đó
Hình đại diện của thành viên
By kuvinh12
#374702 Topic-Hướng Dẫn Cách Chuyển Sinh (Phong Than)
Topic-Hướng Dẫn Cách Chuyển Sinh (Phong Than)
Kính Chào Tam Kỹ Sỉ
Đây Là nhiệm vụ: Cách Chuyển sinh
mình đã làm song bay giơì mình hương dẫn lại cho bạn
Các bước tiến hành
Bước 1: Nhiệm vụ Phong Hồi Lộ Chuyển
Đây là nhiệm vụ luyện tập cơ bản để lấy điều kiện chuyển sinh. Nhân vật tham gia nhiệm vụ
này đang có đẳng cấp từ 100 trở lên trong phiên bản Tam Linh Hộ Quốc.
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! xem chi tuyết va cách làm
đó như vậy đó đã song bước 1 NV
Bước2: Nhiệm vụ Cửu Lai
Yêu cầu
Nhân vật có đẳng cấp từ 110 trở lên, đã hoàn thành nhiệm vụ cấp 100 (Phong Hồi Lộ Chuyển).
Cách thực hiện
Đến người tiếp dẫn Tiên/Ma để chọn lựa theo Tiên hay nhập Ma.
Nhận yêu cầu đi tiêu diệt Sử Đặc Long rồi quay về phục lệnh.
Nhận được phần thưởng là Pháp Khí Đồ Phổ và kinh nghiệm.
Bước3:
Tiếp tục tu luyện đến khi đạt cấp 120 thì có thể vào Tiên hay Ma giới.

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Nhiệm vụ Thăng Tiên Nhập Ma
Nếu còn chưa hiễu lấm bạn mỡ phần lộ trình xem mình đã hoàng thành Nv này

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement