Link download các phim và dvd ca nhạc độc quyền từ Motminh07
Các bạn cũng có thể yêu cầu phim, dvd nếu cần!
Nội quy chuyên mục: Link download các phim và dvd ca nhạc độc quyền từ Motminh07
Các bạn cũng có thể yêu cầu phim, dvd nếu cần!
Hình đại diện của thành viên
By motminh07
#427989


Title: 로드 넘버원 / Road No. 1 / Road Number One
Genre: Action, drama, romance, war
Episodes: 20
Broadcast Network: MBC
Broadcast period: 2010-Jun-23 to 2010-Aug-26

Cast
So Ji Sub as Lee Jang Woo
Jang Min Ho as old Jang Woo
Kim Ha Neul as Kim Soo Yeon
Kim Yoo Jung as young Soo Yeon
Yoon Kye Sang as Shin Tae Ho
Choi Bool Am as old Tae Ho
Choi Min Soo as Yoon Sam Soo (Commander of the 2nd Company)
Son Chang Min as Oh Jong Ki
Kim Jin Woo as Kim Soo Hyuk (Soo Yeon's elder brother)
Nam Bo Ra as Kim Soo Hee (Soo Yeon's younger sister)
Julien Kang as U.S. Marine Corps Platoon Leader

Code
Synopsis
Based on the events occurring around "Route 1", which lies between Seoul and Pyongyang. The story about Officer Lee Jang Woo who finds himself in a war that he is not prepared for in order to protect Soo Yeon, the woman he has known and loved since youth. However, he is able to put it past him and he displays extraordinary survival skills, friendship, cooperation and ideology under brutal war conditions. Soo Yeon awaits Jang Woo's return, but eventually gets engaged to Tae Ho. When Jang Woo returns alive, however, Tae Ho discovers Jang Woo and Soo Yeon's unbreakable bond and feels betrayed.

Download link
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất: