Link download các phim và dvd ca nhạc độc quyền từ Motminh07
Các bạn cũng có thể yêu cầu phim, dvd nếu cần!
Nội quy chuyên mục: Link download các phim và dvd ca nhạc độc quyền từ Motminh07
Các bạn cũng có thể yêu cầu phim, dvd nếu cần!
Hình đại diện của thành viên
By motminh07
#611825
Details

Title: 女王不下班 / Nu Wang Bu Xia Ban
Also known as: Four Gifts
Genre: Romance
Episodes: 15
Broadcast network: CTV
Broadcast period: 2010-Sep-19 to 2010-Dec-26
Air time: Sundays 22:00 to 23:30
Opening theme song: 24 Xiao Shi Feng Kuang (24小時瘋狂) 24-Hour Madness by Nylon Chen
Ending theme song: Zhi Jian (之間) Between by Nicholas Teo

Synopsis

Dedicated queens fight hard in the workplace, but how do they find a tough enough man worthy of being their other half?

~CTV site


Li Kang Yi as Zhang Ruo Tian 章若天
Cynthia Wang as Zhang Ruo Wei 章若薇 / Zhao Xia Ling 趙霞伶
Jozie Lu as Zhang Ruo Yi 章若依
Suki Low (劉紓妤) as Zhang Ruo Yu 章若愚

Xiu Jie Kai as Tong Jia Liang 童嘉良
Nicholas Teo as Ren Shao Ting 任少廷

Xiang Bo Tao as Younger Shao Ting

Nylon Chen as Josh
Andrew Tan as Li Yu Xiang 李郁翔Others

Tao Chuan Zheng as Zhang Xian 章銜

Ding Chun Cheng as Younger Zhang Xian

Johnny Lu as Lin Sheng Jie 林聖傑
Lene Lai as Que Zhu Er 闕茱兒
Huang Jian Wei as Yang Jin Long 楊金龍
George Zhang as Man Tou 饅頭
Zhong Xin Ling as Linda
Stephanie Chang as Carol
Han Xuan Bang (韓宣邦) as Richard
Yan Jia Le as Erica
Guan Yong (關勇) as District attorney
Lan Cheng Long as Wu Tian Liang 吳天良 (ep1,5)
Teresa Daley as Irene
Xu Shi Hao (許時豪) as 任少彬
Adriene Lin as Amy
Lu Yi Long (陸一龍) as Police Chief
Ssu Jung (思蓉) as Taipei visitor
Ai Wei as Magazine owner
Deng Jiu Yun (鄧九雲) as Xiao Hui 小惠

Download
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Link here Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

* Hướng dẫn Anh Chị mua mới hay gia hạn account premium bằng Paypal or Webmoney. Xin liên hệ Email : [email protected] * Hoac yahoo [email protected]

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất: