Link download các phim và dvd ca nhạc độc quyền từ Motminh07
Các bạn cũng có thể yêu cầu phim, dvd nếu cần!
Nội quy chuyên mục: Link download các phim và dvd ca nhạc độc quyền từ Motminh07
Các bạn cũng có thể yêu cầu phim, dvd nếu cần!
Hình đại diện của thành viên
By motminh07
#575699

VIỆT NAM, ĐÔNG Á 35 NĂM BÃO LỬA

TẬP 1: Á ĐÔNG KHÓI LỬA

Phim tài liệu đặc biệt về cuộc chiến Đông Dương và Việt Nam 1940 – 1954 với những thước phim lịch sử về cuộc tấn công biển người của Hồng Quân Trung Cộng tại chiến trường Cao Ly (Triều Tiên) đẫm máu.

Những hình ảnh về quốc trưởng Bảo Đại trong sứ mệnh tái hình thành và phát triển quân đội Quốc Gia Việt Nam và những ngày cuối cùng của cuộc chiến Pháp-Việt mà ngày N đã kết thúc tại Genève.

TẬP 2: NGÔ ĐÌNH DIỆM

Đây là DVD phim tài liệu tổng lược về cuộc đời chính trị của vị tổng thống đầu tiên của Việt Nam và những chứng tích lịch sử của nền đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa.

Qua tập phim này, người xem được nhìn thấy những hình ảnh về cuộc đối đầu giữa chính phủ Ngô Đình Diệm với các lực lượng Giáo Phái và Bình Xuyên, những nỗ lực phát triển Quân Lực VNCH, những chứng liệu về mối bang giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, và những hoạt động chính trị và xã hội của vị Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm mà đã gây ra nhiều tranh cãi trong hơn 50 năm qua.

TẬP 3: 365 NGÀY BIỂN ĐỘNG

DVD Tập 3 “365 Ngày Biến Động” ghi lại các diễn tiến về phong trào tranh đấu của Phật Giáo vào năm 1963 và toàn cảnh về cuộc đảo chính lật đổ chính phủ Ngô Đình Diệm do một số tướng lãnh tổ chức vào ngày 1-11-1963.

Các nhân vật trung tâm gồm có Trung Tướng Dương Văn Minh - Cố Vấn Quân Sự Phủ Tổng Thống, Trung Tướng Trần Văn Đôn - Quyền Tham Mưu Trưởng Quân Đội, và Trung Tướng Trần Thiện Khiêm - Tổng Tham Mưu Trưởng Liên Quân.

Và cuối cùng đó là cuộc bàn giao lịch sử mà TT Dương Văn Minh và TT Nguyễn Khánh đều chấp nhận chuyển giao quyền lực cho chính quyền dân sự do Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu lãnh đạo. Tiếng Việt Nam.

TẬP 4: QUỐC TRƯỞNG PHAN KHẮC SỬU VÀ CƠN BÃO CHÍNH TRƯỜNG

TẬP 4 với tiêu đề “Quốc trưởng Phan Khắc Sửu và cơn bão chính trường” lược trình những biến động lịch sử về 7 tháng điều hành đất nước của chính trị gia Phan Khắc Sửu và hai thủ tướng Trần văn Hương và Phan Huy Quát. Đặc biệt với những hình ảnh về cố Trung Tướng Trần văn Minh, Tổng Tư Lệnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

TẬP 5: QUÂN LỰC LÃNH ĐẠO QUỐC GIA

TẬP 5 với những thước phim về cuộc biến động miền Trung mùa hè 1966, những diễn biến chính trị và quân sự trong 30 tháng Quân Lực lãnh đạo quốc gia với sự tiếp trợ của lực lượng đồng minh chiến đấu “Chung một bóng cờ vì Đại Nghĩa”.

TẬP 6: TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU VÀ ĐỆ NHỊ VIỆT NAM CỘNG HOÀ

TẬP 6 “Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa”. Đây là tập phim lược trình có hệ thống tình hình Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1967 đến tháng tư 1975, qua các sự kiện lịch sử: Mậu Thân 1968, cuộc chiến Mùa Hè 1972 và Mùa Xuân bi tráng 1975.

Download
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DVD1
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
DVD2
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
DVD3
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
DVD4
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
DVD5
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
DVD6
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

AVi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Download
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

DVD1
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
DVD2
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
DVD3
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
DVD4
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
DVD5
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
DVD6
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

AVi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất: