Giới thiệu phần mềm hữu ích, phần mềm theo yêu cầu..
Nội quy chuyên mục: Chỉ Giới thiệu các phần mềm hay, link tải...

Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có
Driver 360

Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Skippere
#959538 1 Bài Thi Trắc Nghiệm Tin Học 11 HK2 - 15 phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài thi trắc nghiệm tin học lớp 11 (15 phút) học kỳ 2 gồm có các kiến thức về các dạng câu lệnh, mảng, kiểu dữ liệu xâu...Thời gian làm bài là 10 phút, chúc các em làm bài tốt

2. Bài Thi Trắc Nghiệm Tin Học 11 HK1 - 15 phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! bài thi trắc nghiệm môn tin học lớp 11 (15 phút) học kỳ 1 gồm các kiến thức về các nội dung: ngôn ngữ lập trình Pascal, lập trình toán, các kiểu dữ liệu đơn giản. Thời gian làm bài là 10 phút, chúc các em làm bài tốt

3. Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 11 HK2 - 15 phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Các em thân mến, bài trắc nghiệm môn ngữ văn lớp 11 (15 phút) học kỳ 2 bao gồm các nội dung về: Tiểu sử tóm tắt, Nghĩa của câu, Nghị luận xã hội và một số tác phẩm văn học khác, thời gian làm bài của các em là 20 phút, chúc các em làm bài tốt

4. Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 11 HK1 - 15 phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Các em thân mến bài thi trắc nghiệm môn ngữ văn lớp 11 (15 phút ) học kỳ 1 bao gồm các kiến thức về văn nghị luận và một số tác phẩm văn học. Thời gian làm bài là 10 phút, chúc các em làm bài tốt.

5. Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 11 HK2 - 15 phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài thi trắc nghiệm môn hóa học lớp 11 (45 phút) học kỳ 2 bao gồm các nội dung về Hidrocacbon không no và Hidrocacbon thơm nguồn hidrocacbon thiên nhiên hệ thống hóa về hidrocacbon. Thời gian làm bài trong 30 phút, chúc các em làm bài tốt.

6. Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 11 HK1 - 15 phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài thi trắc nghiệm môn hóa học lớp 11 (15 phút) học kỳ 1 bao gồm các nội dung về sự điện li, độ điện li, hằng số phân li, phần này được mô tả chi tiết trong mô tả chi tiết bài thi. Thời gian làm bài là 10 phút, chúc các em làm bài tốt.

7. Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 11 HK2 - 15 phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài thi trắc nghiệm 45 phút học kỳ 2 bao gồm các kiến thức về từ trường và cảm ứng điện từ, các em làm bài trong 10 phút, chúc các em làm tốt.

8. Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 11 HK1 - 15 phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Các em thân mến, bài thi trắc nghiệm môn vật lý (15 phút) học kỳ 1 bao gồm các nội dung về điện và điện từ học. Thời gian làm bài là 10 phút, chúc các em làm bài tốt.

9. Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 11 HK2 - 15 phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! AMBN.VN tổ chức Bài Thi Trắc Nghiệm 15 phút Sinh Học 11 HK2 để giúp các em học tốt phần Thực vật và Động vật - về sự chuyển hóa vật chất và năng lượng - về Cảm ứng - về Sự sinh trưởng và phát triển - về Quá trình sinh sản của Thực vật cũng như Động vật. Các em làm 8 câu trong 10 phút. Chúc các em thi tốt

10. Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 11 HK1 - 15 phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! AMBN.VN tổ chức Bài Thi Trắc Nghiệm 15 phút Sinh Học 11 HK1 để giúp các em học tốt phần Thực vật và Động vật - về sự chuyển hóa vật chất và năng lượng - về Cảm ứng - về Sự sinh trưởng và phát triển - về Quá trình sinh sản của Thực vật cũng như Động vật. Các em làm 8 câu hỏi trong vòng 10 phút. Chúc các em thi tốt

11. Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 11 HK2 - 15 phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Các em thân mến, môn tiếng Anh lớp 11 (15 phút) học kỳ 2 bao gồm các kiến thức từ unit 9 đến unit 16, các em nắm chắc phần ngữ pháp và phần từ vựng nhé, chúc các em làm bài tốt.

12. Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 11 HK1 - 15 phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài thi trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 11 (15 phút) học kỳ 1 bao gồm các kiến thức nằm trong 8 unit đầu của sách giáo khoa môn tiếng Anh lớp 11. Thời gian làm bài là 10 phút, chúc các em làm bài tốt

13. Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 HK2 - 15 phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! AMBN.VN tổ chức bài thi trắc nghiệm lịch sử 11 HK2 sẽ giúp các em tìm hiều về lòng yêu nước nồng nàn và ý chí quyết tâm sục sôi, nhân dân ta đã làm gì để đánh đuổi sự xâm chiếm của thực dân Pháp, tìm hiểu phong trào yêu nước, cách mạng của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX diễn ra như thế nào. Ngoài ra, còn giúp các em tìm hiểu về các lịch sử thế giới thời kì cận đại và hiện đại và được tìm hiểu về các cuộc cách mạng tư sản điển hình trên thế giới - sự hình thành và phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản - cũng như những bước thăm trầm, sự suy vong của chủ nghĩa tư bản, để nhường chỗ cho sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa xã hội trên thế giới. Các em sẽ làm 8 câu trong vòng 10 phút. Chúc các em làm bài thi tốt

14. Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 HK1 - 15 phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! AMBN.VN tổ chức bài thi trắc nghiệm lịch sử 11 HK1 sẽ giúp các em tìm hiều về lòng yêu nước nồng nàn và ý chí quyết tâm sục sôi, nhân dân ta đã làm gì để đánh đuổi sự xâm chiếm của thực dân Pháp, tìm hiểu phong trào yêu nước, cách mạng của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX diễn ra như thế nào. Ngoài ra, còn giúp các em tìm hiểu về các lịch sử thế giới thời kì cận đại và hiện đại và được tìm hiểu về các cuộc cách mạng tư sản điển hình trên thế giới - sự hình thành và phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản - cũng như những bước thăm trầm, sự suy vong của chủ nghĩa tư bản, để nhường chỗ cho sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa xã hội trên thế giới. Các em sẽ làm 8 câu hỏi trong vòng 10 phút. Chúc các em thi tốt

15. Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý 11 HK2 - 15 phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! AMBN.VN tổ chức bài thi trắc nghiệm Địa Lý 11 HK1 nhằm giúp các em nắm vững các kiến thức địa lí cơ bản của chương trình Địa lí lớp 11. Các em làm 8 câu hỏi trong vòng 10 phút. Chúc các em làm bài thi tốt

16. Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý 11 HK1 - 15 phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! AMBN.VN tổ chức bài thi trắc nghiệm Địa Lý 11 HK1 nhằm giúp các em nắm vững các kiến thức địa lí cơ bản của chương trình Địa lí lớp 11. Các em làm 8 câu hỏi trong vòng 10 phút. Chúc các em làm bài thi tốt

17. Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Hình Học 11) HK2 - 15 phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài Thi Trắc Nghiệm 15 phút Toán (Hình Học 11) HK2 bao gồm nội dung câu hỏi của các chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian - Quan hệ song song và chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian. Các em làm 8 câu hỏi trong vòng 10 phút. Chúc các em thi tốt

18. Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Hình Học 11) HK1 - 15 phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài Thi Trắc Nghiệm 15 phút Toán (Hình Học 11) HK1 bao gồm nội dung câu hỏi của các chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng và chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian - Quan hệ song song. Các em làm 8 câu hỏi trong vòng 10 phút. Chúc các em làm bài thi tốt

19. Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Đại Số 11) HK2 - 15 phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Đại Số 11) HK2 do ambn.vn tổ chức và biên soạn câu hỏi giúp các em học sinh làm quen với hình thức thi trắc nghiệm mà Bộ giáo dục cải cách. Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Đại Số 11) HK2 bao gồm nội dung câu hỏi của chương 4: Giới hạn và chương 5: Đạo hàm. Các em làm 8 câu hỏi trong vòng 10 phút. Chúc các em thi tốt

20. Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Đại Số 11) HK1 - 15 phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Đại Số 11) HK1 do ambn.vn tổ chức và biên soạn câu hỏi giúp các em học sinh làm quen với hình thức thi trắc nghiệm mà Bộ giáo dục cải cách. Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Đại Số 11) HK1 bao gồm nội dung câu hỏi của chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, Chương 2: Tổ hợp - Xác suất và chương 3: Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân. Các em làm 8 câu hỏi trong vòng 10 phút. Chúc các em làm bài thi tốt

21. Bài Thi Trắc Nghiệm LTĐH Tiếng Đức TH11 (Dành Cho HS Tham Gia Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia - Khối D) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài thi trắc nghiệm luyện thi đại học tiếng Đức tháng 11 dành cho học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia - khối D do ambn tổ chức cho các em học sinh thi thử và rèn luyện kiến thức trước kì thi tốt nghiệp xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng sắp tới. Bài thi gồm 50 câu, thời lượng 60 phút bao gồm các chuyên đề cơ bản sau: 1. Đọc hiểu (bài khóa dài khoảng 200-250 từ) Chọn câu đúng, sai; Kết thúc câu; Tìm chủ đề chính; Sắp xếp trật tự các đoạn; Cloze-Text: 8 câu. 2. Điền từ vào đoạn văn: 7 câu. 3. Tìm câu gần nghĩa, khác nghĩa: 2 câu. 4. Tìm lỗi sai trong câu, xắp xếp câu cho đúng ngữ pháp và ngữ nghĩa: 5 câu. 5. Chọn đáp án đúng: ngữ pháp, từ vựng: 25 câu. 6. Xắp xếp trật tự câu: 3 câu. Chúc các em làm bài thi tốt!

22. Bài Thi Trắc Nghiệm LTĐH Tiếng Nhật TH11 (Dành Cho HS Tham Gia Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia - Khối D) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài thi trắc nghiệm luyện thi đại học tiếng Nhật tháng 11 dành cho học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia - khối D do ambn tổ chức cho các em học sinh thi thử và rèn luyện kiến thức trước kì thi tốt nghiệp xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng sắp tới. Bài thi gồm 50 câu, thời lượng 60 phút bao gồm các chuyên đề cơ bản sau: 1. Chọn phương án đúng cho cách viết bằng chữ Hán: 3 câu. 2. Cách đọc: 3 câu. 3. Chọn phương án đúng để hoàn thành câu: 29 câu. 4. Đọc hiểu đoạn văn: 3 câu. 4. Điền từ vào đoạn văn: 2 câu. 6. Sửa lỗi sai trong câu: 5 câu. 7. Chọn phương án đúng phù hợp với ý nghĩa của câu được gạch chân: 5 câu. Chúc các em làm bài thi tốt!

23. Bài Thi trắc Nghiệm LTĐH Môn Địa Lý TH11 (Dành Cho HS Tham Gia Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài thi trắc nghiệm luyện thi đại học môn Địa Lý tháng 11 dành cho học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia do ambn tổ chức cho các em học sinh thi thử và rèn luyện kiến thức trước kì thi tốt nghiệp xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng sắp tới. Bài thi gồm 50 câu, thời lượng 90 phút. Chúc các em làm bài thi tốt!

24. Bài Thi Trắc Nghiệm LTĐH Tiếng Pháp TH11 (Dành Cho HS Tham Gia Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia - Khối D) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài thi trắc nghiệm luyện thi đại học tiếng pháp tháng 11 dành cho học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia - khối D do ambn tổ chức cho các em học sinh thi thử và rèn luyện kiến thức trước kì thi tốt nghiệp xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng sắp tới. Bài thi gồm 50 câu, thời lượng 60 phút bao gồm các dạng bài: 1. Chọn phương án đúng: 35 câu 2. Đọc hiểu bài khóa: 5 câu 3. Điền từ vào bài khóa: 10 câu Chúc các em làm bài thi tốt!

25. Bài Thi Trắc Nghiệm Tin Học 11 Cuối HK2 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài thi trắc nghiệm tin học lớp 11 học kỳ 2 gồm có các kiến thức về các dạng câu lệnh, mảng, kiểu dữ liệu xâu...Thời gian làm bài là 30 phút, chúc các em làm bài tốt

26. Bài Thi Trắc Nghiệm Tin Học 11 HK2 - 45 phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài thi trắc nghiệm tin học lớp 11 (45 phút) học kỳ 2 gồm có các kiến thức về các dạng câu lệnh, mảng, kiểu dữ liệu xâu...Thời gian làm bài là 20 phút, chúc các em làm bài tốt

27. Bài Thi Trắc Nghiệm Tin Học 11 Cuối HK1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! bài thi trắc nghiệm môn tin học lớp 11 học kỳ 1 gồm các kiến thức về các nội dung: ngôn ngữ lập trình Pascal, lập trình toán, các kiểu dữ liệu đơn giản. Thời gian làm bài là 30 phút, chúc các em làm bài tốt

28. Bài Thi Trắc Nghiệm Tin Học 11 HK1 - 45 phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! bài thi trắc nghiệm môn tin học lớp 11 (45 phút) học kỳ 1 gồm các kiến thức về các nội dung: ngôn ngữ lập trình Pascal, lập trình toán, các kiểu dữ liệu đơn giản. Thời gian làm bài là 20 phút, chúc các em làm bài tốt

29. Bài Thi Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 HK1 - 45 Phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Các em thân mến, bài thi trắc nghiệm giáo dục công dân 11 (45 phút) học kì 1 được ambn xây dựng trên các kiến thức của phần học Công dân với kinh tế. Các em làm bài trong vòng 30 phút. Chúc các em làm bài thi tốt

30. Bài Thi Trắc Nghiệm Công Nghệ Lớp 11 HK1 - 15 Phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài thi trắc nghiệm môn công nghệ lớp 11 học kì 1 - 15 phút bao gồm các kiến thức về vẽ kĩ thuật và chế tạo cơ khí. Thời gian làm bài của các em là 10 phút. Chúc các em làm bài thi tốt.

31. Bài Thi Trắc Nghiệm Công Nghệ Lớp 11 HK1 - 45 Phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài thi trắc nghiệm môn công nghệ lớp 11 học kì 1 - 45 phút bao gồm các kiến thức về vẽ kĩ thuật và chế tạo cơ khí. Thời gian làm bài của các em là 15 phút. Chúc các em làm bài thi tốt.

32. Bài Thi Trắc Nghiệm Công Nghệ Lớp 11 HK2 - 15 Phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài thi trắc nghiệm môn công nghệ lớp 11 học kì 2 - 15 phút bao gồm các kiến thức về chế tạo cơ khí và động cơ đốt trong Thời gian làm bài của các em là 10 phút. Chúc các em làm bài thi tốt.

33. Bài Thi Trắc Nghiệm Công Nghệ Lớp 11 HK2 - 45 Phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài thi trắc nghiệm môn công nghệ lớp 11 học kì 2 - 15 phút bao gồm các kiến thức về chế tạo cơ khí và động cơ đốt trong Thời gian làm bài của các em là 20 phút. Chúc các em làm bài thi tốt.

34. Bài Thi Trắc Nghiệm LTĐH Môn Hóa Học TH11 (Dành Cho HS Tham Gia Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài thi trắc nghiệm luyện thi đại học môn Hóa Học tháng 11 dành cho học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia do ambn tổ chức cho các em học sinh thi thử và rèn luyện kiến thức trước kì thi tốt nghiệp xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng sắp tới. Bài thi gồm 41 câu, thời lượng 80 phút. Chúc các em làm bài thi tốt!

35. Bài Thi Trắc Nghiệm LTĐH Môn Toán TH11 (Dành Cho HS Tham Gia Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài thi trắc nghiệm luyện thi đại học môn toán tháng 11 dành cho học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia do ambn tổ chức cho các em học sinh thi thử và rèn luyện kiến thức trước kì thi tốt nghiệp xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng sắp tới. Bài thi gồm 50 câu, thời lượng 90 phút (Chú trọng ôn tập phần giải tích). Chúc các em làm bài thi tốt!

36. Bài Thi Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 HK2 - 45 Phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Các em thân mến, bài thi trắc nghiệm giáo dục công dân 11 (45 phút) học kì 2 được ambn xây dựng trên các kiến thức của phần học Công dân với các vấn đề ********* - xã hội. Các em làm bài trong vòng 30 phút. Chúc các em làm bài thi tốt

37. Bài Thi Trắc Nghiệm LTĐH Tiếng Nga TH11 (Dành Cho HS Tham Gia Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia - Khối D) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài thi trắc nghiệm luyện thi đại học tiếng Nga tháng 11 dành cho học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia - khối D do ambn tổ chức cho các em học sinh thi thử và rèn luyện kiến thức trước kì thi tốt nghiệp xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng sắp tới. Bài thi gồm 50 câu, thời lượng 60 phút bao gồm các chuyên đề cơ bản sau: 1. đồng nghĩa- khác nghĩa: 5 câu 2. đọc hiểu bài khóa: 5 câu 3. Viết lại câu: 2 câu 4. điền từ vào bài khóa: 5 câu 5. choose the best: 25 câu 6. tình huống: 3 câu 7. tìm lỗi sai trong câu: 2 câu Chúc các em làm bài thi tốt!

38. Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Pháp Lớp 11 HK2 - 15 phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Đối với những người bận rộn, vẫn có thể dành ra ít thời gian mỗi ngày để học tiếng Pháp. Vâng, để tự học tiếng Pháp ở nhà có kết quả tốt, chỉ học trên sách vở thôi không đủ, các em cần phải liên tục làm những bài kiểm tra.

39. Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Pháp Lớp 11 HK1 - 15 Phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Vâng, để tự học tiếng Pháp ở nhà có kết quả tốt, chỉ học trên sách vở thôi không đủ, các em cần phải liên tục làm những bài kiểm tra. Nhưng không có gì đáng lo, ambn đã tổ chức bài thi trắc nghiệm môn tiếng Pháp cho các em, giúp các em có cơ sở vững chắc để nâng cao trình độ tiếng Pháp của mình. Chúc các em thành công!

40. Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Pháp Lớp 11 HK2 - 45 Phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Vâng, để tự học tiếng Pháp ở nhà có kết quả tốt, chỉ học trên sách vở thôi không đủ, các em cần phải liên tục làm những bài kiểm tra. Nhưng không có gì đáng lo, ambn đã tổ chức bài thi trắc nghiệm môn tiếng Pháp cho các em, giúp các em có cơ sở vững chắc để nâng cao trình độ tiếng Pháp của mình. Chúc các em thành công!

41. Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Pháp Lớp 11 HK1 - 45 Phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Đối với những người bận rộn, vẫn có thể dành ra ít thời gian mỗi ngày để học tiếng Pháp. Vâng, để tự học tiếng Pháp ở nhà có kết quả tốt, chỉ học trên sách vở thôi không đủ, các em cần phải liên tục làm những bài kiểm tra.


45. Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 11 HK2 - 45 phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Các em thân mến, môn tiếng Anh lớp 11 (45 phút) học kỳ 2 bao gồm các kiến thức từ unit 9 đến unit 16, các em nắm chắc phần ngữ pháp và phần từ vựng nhé, chúc các em làm bài tốt.

46. Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 11 Cuối HK2 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! bài thi trắc nghiệm môn tiếng anh lớp 11 học kỳ 2 ngoài các kiến thức của học kỳ 1 và các kiến thức trong đầu học kỳ 2 các em cần nắm chắc các kiến thức về các unit cuối của môn học. Chúc các em làm bài tốt.

47. Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 11 Cuối HK1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài thi trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 11 học kỳ 1 bao gồm các kiến thức từ unit 1 đến unit 8 của môn tiếng Anh lớp 11. các em nắm chắc phần từ vựng, ngữ pháp để làm bài nhé, chúc các em làm bài tốt

48. Bài Thi Trắc Nghiệm Tiếng Anh 11 HK1 - 45 phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài thi trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 11 (45 phút) học kỳ 1 bao gồm các kiến thức nằm trong 8 unit đầu của sách giáo khoa môn tiếng Anh lớp 11. Thời gian làm bài là 20 phút, chúc các em làm bài tốt

49. Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý 11 Cuối HK2 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 11 học kỳ 2 bao gồm các kiến thức về Tự nhiên, dân cư và xã hội Đông Nam Á, Ôx trây lia, Ai Cập. Thời gian làm bài là 30 phút, chúc các em làm tốt.

50. Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý 11 Cuối HK1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 11 học kỳ 1 bao gồm các nội dung về Trắc nghiệm Địa lý khu vực và quốc gia như hợp chủng quốc Hoa Kỳ, liên minh Châu Âu. Thời gian làm bài 30 phút, chúc các em làm bài tốt.

51. Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý 11 HK2 - 45 phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 11 (45 phút) học kỳ 2 các em cần nẵm chắc các kiến thức về tình hình kinh tế, đặc điểm dân cư, xã hội của ******** liên bang Đức, Liên bang Nga, Nhật Bản, Ấn Độ. Chúc các em làm tốt.

52. Bài Thi Trắc Nghiệm Địa Lý 11 HK1 - 45 phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài thi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 11 (45 phút) học kỳ 1 được AMBN.vn xây dựng dựa trên các kiến thức về: Khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới: Một số vấn đề mang tính toàn cầu, Một số vấn đề châu lục và khu vực...Thời gian làm bài là 20 phút, chúc các em làm tốt.

53. Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Cuối HK2 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Các em thân mến, trong bài thi này ngoài các kiến thức trong học kỳ 1 và đầu học kỳ 2 các em cần nắm chắc các kiến thức về phần Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến 1918. Thời gian làm bài là 30 phút, chúc các em làm tốt.

54. Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 HK2 - 45 phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài thi trắc nghiệm môn lịch sử 45 phút học kỳ 2 bao gồm các kiến thức về: Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939), Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới 1918 - 1939, chiến tranh thế giới thứ 2. Chúc các em làm bài tốt.

55. Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Cuối HK1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài thi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 11 học kỳ 1 bao gồm các kiến thức về Những thành tựu văn hóa thời cận đại, Lịch sử thế giới hiện đại trong đó các em cần nắm chắc các kiến thức về cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Chúc các em làm bài tốt

56. Bài Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 HK1 - 45 phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Các em thân mến, bài thi trắc nghiệm môn lịch sử lớp 11 (45 phút) học kỳ 1 bao gồm các nội dung chủ yếu về lịch sử thế giới cận dại ở các nước Châu Á, châu phi, Mỹ Latinh, chiến tranh thế giới thứ nhất. Thời gian làm bài là 20 phút, chúc các em làm tốt.

57. Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 11 Cuối HK2 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Các em thân mến bài thi trắc nghiệm môn ngữ văn lớp 11 học kỳ 2 ngoài các kiến thức học kỳ 1 và đầu học kỳ 2 còn bao gồm các kiến thức về lập luận, bình luận, ngôn ngữ chính luận và một số tác phẩm văn học. Thời gian làm bài là 30 phút, chúc các em làm bài tốt

58. Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 11 HK2 - 45 phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Các em thân mến, bài trắc nghiệm môn ngữ văn lớp 11 (45 phút) học kỳ 2 bao gồm các nội dung về: Tiểu sử tóm tắt, Nghĩa của câu, Nghị luận xã hội và một số tác phẩm văn học khác, thời gian làm bài của các em là 20 phút, chúc các em làm bài tốt

59. Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 11 Cuối HK1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài thi trắc nghiệm môn ngữ văn học kỳ 1 lớp 11 được AMBN.vn xây dựng dựa trên các kiến thức về: ngôn ngữ báo chí, viết bản tin, phỏng vấn, lập luận so sánh và một số tác phẩm văn học trong và ngoài nước. Phần này được mô tả trong phần mô tả chi tiết các em thảm khảo trước khi làm nhé, chúc các em làm bài tốt.

60. Bài Thi Trắc Nghiệm Ngữ Văn 11 HK1 - 45 phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Các em thân mến bài thi trắc nghiệm môn ngữ văn lớp 11 (45 phút ) học kỳ 1 bao gồm các kiến thức về văn nghị luận và một số tác phẩm văn học. Thời gian làm bài là 20 phút, chúc các em làm bài tốt.

61. Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Cuối HK2 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Các em thân mến, bài thi trắc nghiệm môn sinh học học kỳ 2 ngoài các kiến thức của học kỳ 1 và đầu học kỳ 2 các em cần nắm chắc các kiến thức về đặc điểm sinh sản ở thực vật và ở động vật. Thời gian làm bài của các em là 30 phút, chúc các em làm bài tốt.

62. Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 11 HK2 - 45 phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! bài thi trắc nghiệm môn sinh học lớp 11 (45 phút) học kỳ 2 bao gồm các nội dung về sinh trưởng và phát triển ở thực vật và động vật. Thời gian làm bài của các em là 20 phút. Chúc các em thi tốt.

63. Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Cuối HK1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Các em thân mến môn thi trắc nghiệm sinh học học kỳ 1 bao gồm các nội dung về hiện tượng cảm ứng ở sinh vật:cảm ứng ở thực vật và cảm ứng ở động vật.Thời gian làm bài là 30 phút, chúc các em làm bài tốt

64. Bài Thi Trắc Nghiệm Sinh Học 11 HK1 - 45 phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Các em thân mến môn thi trắc nghiệm sinh học lớp 11 (45 phút) học kỳ 1 bao gồm các nội dung về: chuyển hóa vật chất và năng lượng: trong đó có chuyển hóa vật chất năng lượng ở thực vật và chuyển hóa vật chất năng lượng ở động vật. Thời gian làm bài của các em là 20 phút, chúc các em thi tốt

65. Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 11 Cuối HK2 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài thi trắc nghiệm môn vật lý học kỳ 2 bao gồm các kiến thức về khúc xạ ánh sáng, mắt và các công cụ quang học. Thời gian làm bài là 30 phút, chúc các em thi tốt.

66. Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 11 HK2 - 45 phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài thi trắc nghiệm 45 phút học kỳ 2 bao gồm các kiến thức về từ trường và cảm ứng điện từ, các em làm bài trong 20 phút, chúc các em làm tốt.

67. Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 11 Cuối HK1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Các em thân mến, trong bài này gồm các kiến thức về dòng điện không đổi và dòng điện trong các môi trường. Thời gian làm bài là 30 phút, chúc các em làm tốt.

68. Bài Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 11 HK1 - 45 phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Các em thân mến, bài thi trắc nghiệm môn vật lý (45 phút) học kỳ 1 bao gồm các nội dung về điện và điện từ học. Thời gian làm bài là 20 phút, chúc các em làm bài tốt.

69. Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 11 Cuối HK2 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! bài thi trắc nghiệm môn hóa học lớp 11 học kỳ 2 được các nội dung về dẫn suất halogen - an col - phenol và anđehit - xenton - axit cacboxylic. Thời gian làm bài trong 30 phút, chúc các em làm tốt.

70. Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 11 Cuối HK1 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài thi trắc nghiệm môn hóa học cuối học kỳ 1 gồm các nội dung về cacbon silic và hóa học hữu cơ. Thời gian làm bài là 30 phút, chúc các em làm bài tốt.

71. Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 11 HK2 - 45 phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài thi trắc nghiệm môn hóa học lớp 11 (45 phút) học kỳ 2 bao gồm các nội dung về Hidrocacbon không no và Hidrocacbon thơm nguồn hidrocacbon thiên nhiên hệ thống hóa về hidrocacbon. Thời gian làm bài trong 30 phút, chúc các em làm bài tốt.

72. Bài Thi Trắc Nghiệm Hóa Học 11 HK1 - 45 phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài thi trắc nghiệm môn hóa học lớp 11 (45 phút) học kỳ 1 bao gồm các nội dung về sự điện li, độ điện li, hằng số phân li, phần này được mô tả chi tiết trong mô tả chi tiết bài thi. Thời gian làm bài là 20 phút, chúc các em làm bài tốt.

73. Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Hình Học 11) HK2 - 45 phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Trong bài thi học kỳ 2 vẫn là các kiến thức về hình học không gian: giữa đường thẳng và mặt phẳng, đường thẳng với đường thẳng, mặt phẳng với mặt phẳng, điểm và đường thẳng...Các em làm bài trong 20 phút, chúc các em thi tốt.

74. Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Hình Học 11) HK1 - 45 phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài thi trắc nghiệm môn hình học lớp 11 45 phút học kỳ 1 gồm các kiến thức về hình học không gian, mối quan hệ giữa đườn thẳng, mặt phẳng trong không gian, phép dời hình, phép đồng dạng trong mặt phẳng. Các em làm bài trong 20 phút, chúc các em làm tốt

75. Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Đại Số 11) HK2 - 45 Phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Trong bài thi 45 phút đại số học kỳ 2 các em cần nắm chắc các kiến thức về giới hạn dãy số,đạo hàm, vi phân, các em làm bài trong 25 phút, chúc các em thi tốt.

76. Bài Thi Trắc Nghiệm Toán (Đại Số 11) HK1 - 45 phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Các em thân mến, bài trắc nghiệm đại số lớp 11 45 phút học kỳ 1 được AMBN.vn xây dựng trên các kiến thức về hàm số lượng giác, tổ hợp, xác suất, dãy số, cấp số nhân, cấp số cộng... Các em làm bài trong 20 phút, chúc các em thi tốt.

77. Bài Thi Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 HK1 - 15 Phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Các em thân mến, bài thi trắc nghiệm giáo dục công dân 11 (15 phút) học kì 1 được ambn xây dựng trên các kiến thức của phần học Công dân với kinh tế. Các em làm bài trong vòng 15 phút. Chúc các em làm bài thi tốt

78. Bài Thi Trắc Nghiệm Giáo Dục Công Dân 11 HK2 - 15 Phút Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Các em thân mến, bài thi trắc nghiệm giáo dục công dân 11 (15 phút) học kì 2 được ambn xây dựng trên các kiến thức của phần học Công dân với các vấn đề ********* - xã hội. Các em làm bài trong vòng 12 phút. Chúc các em làm bài thi tốt

79. Bài Thi trắc Nghiệm LTĐH Môn Văn TH11 (Dành Cho HS Tham Gia Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài thi trắc nghiệm luyện thi đại học môn Văn tháng 11 dành cho học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia do ambn tổ chức cho các em học sinh thi thử và rèn luyện kiến thức trước kì thi tốt nghiệp xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng sắp tới. Bài thi gồm 50 câu, thời lượng 90 phút. Chúc các em làm bài thi tốt!

80. Bài Thi Trắc Nghiệm LTĐH Tiếng Trung TH11 (Dành Cho HS Tham Gia Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia - Khối D) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài thi trắc nghiệm luyện thi đại học tiếng Trung tháng 11 dành cho học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia - khối D do ambn tổ chức cho các em học sinh thi thử và rèn luyện kiến thức trước kì thi tốt nghiệp xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng sắp tới. Bài thi gồm 50 câu, thời lượng 60 phút bao gồm các chuyên đề cơ bản sau: 1. Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: 13 câu 2. Xác định từ loại: 4 câu 3. Điền từ vào đoạn văn: 8 câu 4. Đọc hiểu bài khóa: 3 câu 5. Phiên âm: 6 câu 6. Giải thích từ/ cụm từ: 10 câu 7. Chọn vị trí đúng cho từ,cụm từ/ sắp xếp câu: 6 câu Chúc các em làm bài thi tốt!

81. Bài Thi Trắc Nghiệm LTĐH Tiếng Anh TH11 (Dành Cho HS Tham Gia Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài thi trắc nghiệm luyện thi đại học tiếng Anh tháng 11 dành cho học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia do ambn tổ chức cho các em học sinh thi thử và rèn luyện kiến thức trước kì thi tốt nghiệp xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng sắp tới. Bài thi gồm 70 câu, thời lượng 80 phút bao gồm các chuyên đề cơ bản sau: 1. Trọng âm: 10 câu. 2. Từ ngữ (N, V, ADV...): 15 câu. 3. Câu, cấu trúc câu, mệnh đề, thì..: 15 câu. 4. Ngữ Pháp Tổng Hợp: 10 câu. 5. Trắc nghiệm bài khóa: 10 câu. 6. Đọc hiểu bài khóa: 10 câu Chúc các em làm bài thi tốt!

82. Bài Thi Trắc Nghiệm LTĐH Môn Lịch Sử TH11 (Dành Cho HS Tham Gia Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài thi trắc nghiệm luyện thi đại học môn Lịch Sử tháng 11 dành cho học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia do ambn tổ chức cho các em học sinh thi thử và rèn luyện kiến thức trước kì thi tốt nghiệp xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng sắp tới. Bài thi gồm 50 câu, thời lượng 90 phút. Chúc các em làm bài thi tốt!

83. Bài Thi Trắc Nghiệm LTĐH Môn Sinh Học TH11 (Dành Cho HS Tham Gia Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài thi trắc nghiệm luyện thi đại học môn Sinh Học tháng 11 dành cho học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia do ambn tổ chức cho các em học sinh thi thử và rèn luyện kiến thức trước kì thi tốt nghiệp xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng sắp tới. Bài thi gồm 50 câu, thời lượng 80 phút. Chúc các em làm bài thi tốt!

84. Bài Thi Trắc Nghiệm LTĐH Môn Vật Lý TH11 (Dành Cho HS Tham Gia Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT Quốc Gia) Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bài thi trắc nghiệm luyện thi đại học môn vật lý tháng 11 dành cho học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia do ambn tổ chức cho các em học sinh thi thử và rèn luyện kiến thức trước kì thi tốt nghiệp xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng sắp tới. Bài thi gồm 50 câu, thời lượng 80 phút. Chúc các em làm bài thi tốt!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement