Giới thiệu phần mềm hữu ích, phần mềm theo yêu cầu..
Nội quy chuyên mục: Chỉ Giới thiệu các phần mềm hay, link tải...

Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có
Driver 360

Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By quyen_anh
#943697 All Office Converter Pro v5.6 & All to Image Jpg-Jpeg Bmp Tiff Png Converter v5.6All Office Converter Pro (AP) là phần mềm rất toàn diện trong việc chuyển đổi định dạng các file Office và hình ảnh. Với AP, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa hàng loạt tập tin Word, Excel, PowerPoint, DOC, RTF, XLS, PPT, TIF, JPG, BMP, GIF, PNG, TGA, REL, EMF, WMF, TXT, HTM và HTML, cũng như chuyển chúng sang định dạng PDF và ngược lại. Chương trình có giao diện hết sức đơn giản, dễ sử dụng

Các đặc điểm chính của All Office Converter Pro:

 • * Batch Convert Word, Excel, PowerPoint, DOC, RTF, XLS, PPT, TIF, JPG, BMP, GIF, PNG, TGA, REL, EMF, WMF, TXT, HTM and HTML to PDF
 • * Batch Convert PDF to Word, Excel, DOC, RTF, XLS, TXT, HTM, HTML, JPG, BMP, GIF, TIF, PNG, TGA, REL, WMF and EMF
 • * Batch Convert Word DOC to PDF, Excel, XLS, TXT, HTM, HTML, JPG, BMP, GIF, TIF, PNG, TGA, REL, WMF and EMF
 • * Batch Convert RTF, XLS, PPT, TXT, HTM, HTML, PowerPoint, Excel and PDF to Word DOC
 • * Batch Convert PowerPoint PPT to RTF, XLS, TXT, HTM, HTML, Word, Excel, PDF and DOC
 • * Batch Convert HTM HTML to Word, DOC, PDF, Excel, XLS, TXT, JPG, BMP, GIF, TIF, PNG, TGA, REL, WMF and EMF
 • * Batch Convert Image between JPG, BMP, GIF, TIF, EMF, WMF, PNG, TGA and REL
 • * Convert different formats and image in batches that just one tool could meet all your needs
 • * With word-pdf-converter platinum, you will get any output formats with the most excellent quality.


Download All Office Converter Pro v5.6

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By littlecat_a1
#943702 uh pa kon co cai chuong trinh nao nao clip hay hay hok.

Dang cap 1 chut chu proshow ; ulead ; cyberlink chan lam c

co Phần mềm cho em nha
By i_love_you01081989
#943703 All Office Converter Pro v5.6 & All to Image Jpg-Jpeg Bmp Tiff Png Converter v5.6All Office Converter Pro (AP) là phần mềm rất toàn diện trong việc chuyển đổi định dạng các file Office và hình ảnh. Với AP, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa hàng loạt tập tin Word, Excel, PowerPoint, DOC, RTF, XLS, PPT, TIF, JPG, BMP, GIF, PNG, TGA, REL, EMF, WMF, TXT, HTM và HTML, cũng như chuyển chúng sang định dạng PDF và ngược lại. Chương trình có giao diện hết sức đơn giản, dễ sử dụng

Các đặc điểm chính của All Office Converter Pro:

 • * Batch Convert Word, Excel, PowerPoint, DOC, RTF, XLS, PPT, TIF, JPG, BMP, GIF, PNG, TGA, REL, EMF, WMF, TXT, HTM and HTML to PDF
 • * Batch Convert PDF to Word, Excel, DOC, RTF, XLS, TXT, HTM, HTML, JPG, BMP, GIF, TIF, PNG, TGA, REL, WMF and EMF
 • * Batch Convert Word DOC to PDF, Excel, XLS, TXT, HTM, HTML, JPG, BMP, GIF, TIF, PNG, TGA, REL, WMF and EMF
 • * Batch Convert RTF, XLS, PPT, TXT, HTM, HTML, PowerPoint, Excel and PDF to Word DOC
 • * Batch Convert PowerPoint PPT to RTF, XLS, TXT, HTM, HTML, Word, Excel, PDF and DOC
 • * Batch Convert HTM HTML to Word, DOC, PDF, Excel, XLS, TXT, JPG, BMP, GIF, TIF, PNG, TGA, REL, WMF and EMF
 • * Batch Convert Image between JPG, BMP, GIF, TIF, EMF, WMF, PNG, TGA and REL
 • * Convert different formats and image in batches that just one tool could meet all your needs
 • * With word-pdf-converter platinum, you will get any output formats with the most excellent quality.


Download All Office Converter Pro v5.6

cái này có cần key không bạn? thanks!
By thyhang159
#943704 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

All Office Converter Pro 5.6
All Office Converter Pro (AP) là phần mềm rất toàn diện trong việc chuyển đổi định dạng các file Office và hình ảnh. Với AP, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa hàng loạt tập tin Word, Excel, PowerPoint, DOC, RTF, XLS, PPT, TIF, JPG, BMP, GIF, PNG, TGA, REL, EMF, WMF, TXT, HTM và HTML, cũng như chuyển chúng sang định dạng PDF và ngược lại. Chương trình có giao diện hết sức đơn giản, dễ sử dụng

Các đặc điểm chính của All Office Converter Pro :

 • Batch Convert Word, Excel, PowerPoint, DOC, RTF, XLS, PPT, TIF, JPG, BMP, GIF, PNG, TGA, RLE, EMF, WMF, TXT, HTM and HTML to PDF
 • Batch Convert PDF to Word, Excel, DOC, RTF, XLS, TXT, HTM, HTML, JPG, BMP, GIF, TIF, PNG, TGA, RLE, WMF and EMF
 • Batch Convert Word DOC to PDF, Excel, XLS, TXT, HTM, HTML, JPG, BMP, GIF, TIF, PNG, TGA, RLE, WMF and EMF
 • Batch Convert RTF, XLS, PPT, TXT, HTM, HTML, PowerPoint, Excel and PDF to Word DOC
 • Batch Convert PowerPoint PPT to RTF, XLS, TXT, HTM, HTML, Word, Excel, PDF and DOC
 • Batch Convert HTM HTML to Word, DOC, PDF, Excel, XLS, TXT, JPG, BMP, GIF, TIF, PNG, TGA, RLE, WMF and EMF
 • Batch Convert Images between JPG, BMP, GIF, TIF, EMF, WMF, PNG, TGA and RLE
 • Convert different formats in batches that just one tool could meet all your needs
 • With word-pdf-converter platinum, you will get any output format with the most excellent quality.
 • Compared to other word-pdf-converter software,it has so outstanding advantages.
 • Own all the functions of word-pdf-converter software series


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Size : 3.44 MB

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By gonnabcold
#943710 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

All Office Converter Pro 5.6
All Office Converter Pro (AP) là phần mềm rất toàn diện trong việc chuyển đổi định dạng các file Office và hình ảnh. Với AP, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa hàng loạt tập tin Word, Excel, PowerPoint, DOC, RTF, XLS, PPT, TIF, JPG, BMP, GIF, PNG, TGA, REL, EMF, WMF, TXT, HTM và HTML, cũng như chuyển chúng sang định dạng PDF và ngược lại. Chương trình có giao diện hết sức đơn giản, dễ sử dụng

Các đặc điểm chính của All Office Converter Pro :

 • Batch Convert Word, Excel, PowerPoint, DOC, RTF, XLS, PPT, TIF, JPG, BMP, GIF, PNG, TGA, RLE, EMF, WMF, TXT, HTM and HTML to PDF
 • Batch Convert PDF to Word, Excel, DOC, RTF, XLS, TXT, HTM, HTML, JPG, BMP, GIF, TIF, PNG, TGA, RLE, WMF and EMF
 • Batch Convert Word DOC to PDF, Excel, XLS, TXT, HTM, HTML, JPG, BMP, GIF, TIF, PNG, TGA, RLE, WMF and EMF
 • Batch Convert RTF, XLS, PPT, TXT, HTM, HTML, PowerPoint, Excel and PDF to Word DOC
 • Batch Convert PowerPoint PPT to RTF, XLS, TXT, HTM, HTML, Word, Excel, PDF and DOC
 • Batch Convert HTM HTML to Word, DOC, PDF, Excel, XLS, TXT, JPG, BMP, GIF, TIF, PNG, TGA, RLE, WMF and EMF
 • Batch Convert Images between JPG, BMP, GIF, TIF, EMF, WMF, PNG, TGA and RLE
 • Convert different formats in batches that just one tool could meet all your needs
 • With word-pdf-converter platinum, you will get any output format with the most excellent quality.
 • Compared to other word-pdf-converter software,it has so outstanding advantages.
 • Own all the functions of word-pdf-converter software series


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Size : 3.44 MB

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Thank nhiều !

Phần mềm rất hữu ích
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement