Giới thiệu phần mềm hữu ích, phần mềm theo yêu cầu..
Nội quy chuyên mục: Chỉ Giới thiệu các phần mềm hay, link tải...

Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có
Driver 360

Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By sailor_moon
#894019 Mấy bạn ơi, Mình có cái này.

- Mình có 2 file excel:

+ Trong file 1 dùng hàm vlookup( giá trị tìm, bảng trong file thứ 2, stt cột trả về, kết quả chính xác), hàm này trả về giá trị trong file nguồn thứ 2.

+ Khi mình xóa file nguồn thứ 2 này, thì khi mở file thứ 1, excel hỏi có update link không thì chọn Không. Nhưng công thức vẵn chạy bình thường, copy thêm ra ô khác và đánh thêm giá trị tìm ( giá trị vẵn có trong file 2 )thì nó vẵn chạy và trả về kết quả bình thường.

=> Cho mình hỏi vậy dữ liệu ở đâu mà hàm vẵn trả về giá trị trong file nguồn 2, trong khi mình đã xóa mất.

--------------------Thanks các bạn nhiều------------------------
By kawaii_4me
By ngocloan_sweet
#894026 bạn đổi tên file excel .xlsx thành .zip rồi extract ra thư mục file1. Source của vlookup nó nằm ở đây, file xml nhé

\file1\xl\externalLinks
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement