Giới thiệu phần mềm hữu ích, phần mềm theo yêu cầu..
Nội quy chuyên mục: Chỉ Giới thiệu các phần mềm hay, link tải...

Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có
Driver 360

Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Irvin
#891535


Không tương tự như các trình duyệt web Internet Explorer, Firefox hay Chrome. Microsoft Office không sử dụng một cửa sổ duy nhất để xem và chỉnh sửa nhiều file cùng một lúc được.


Office Tab Enterprise Edition cải thiện khả năng của Microsoft Office, cho phép duyệt nhiều tài liệu theo thẻ cho Microsoft Office 2003, 2007, 2010 và 2013.


chức năng


• Mở, đọc, chỉnh sửa và quản lý nhiều tài liệu trong một cửa sổ theo thẻ.

• Dễ sử dụng, tương tự như IE, Firefox và Google Chrome.

• Dựa trên công nghệ Microsoft Office-Add-in.

• Hỗ trợ các phím tắt.

• Hiển thị hay giấu Tab.


More :

Features:

Abundant positions and flexibility to show the Tab: Above Workspace, Below Workspace, Left Workspace or Right Workspace.

Office Tab allows you to customize the tab color.

Available to rename the saved Tab in the right click Tab pop-up menu.

Supply an independent Office Tab Center for configuring all the setting in Office Tab 4.00.

More than 11 Tab styles can be chose.

Office Tab can be hidden while there is one Tab.

You can drag the Tab from one Tab position to another Tab position in Microsoft Word and Microsoft Excel (except in Microsoft PowerPoint).

Right clicks the Tabs, there will pop-up a menu, which includes Close function, Rename function and so on.

Office Tab can be easily enabled or disabled.

Customize Tabs layout. Office Tab arranges 3 layouts for choosing: AutoSize, SizeToFit and Fixed.

Customize the max width of Tabs (for AutoSize and SizeToFit layout), and fixed width of Tabs (for fixed layout).

You can lock the Tab in Microsoft Word and Microsoft Excel, but not in the Microsoft PowerPoint. The locked document Tabs or workbook Tabs cannot be saved or closed.

When the documents or workbooks have been modified, Office Tab will mark these modified documents or workbooks with an asterisk in their names to indicate the modified documents or workbooks (except in Microsoft PowerPoint).

Close Tabs by clicking Middle Mouse Button or Double click Left Mouse Button on the Tab; to build new Tab just need to double click Left Mouse Button on the blank area of Tab bar.

Office Tab provides plenty of shortcuts helping you work with efficiency. Press "Win+Q" to hide/display the Tabs bar, press "Ctrl+Tab" to quickly switch between Tabs or press "Alt+N" to quickly select the specific Tabs. ('N' stands for the Order Numbers of the Tabs from left to right on the Tab bar, the ‘N’ just can be the number 1 to 9 and include both 1 and 9)For example, there are five Tabs on the Tabs bar. You can just press "Alt+5" to select the fifth Tab from the left on the Tab bar. Office Tab supports customization of the hide/display Tabs bar shortcut and switch Tabs shortcut.

Word Documents Tabs supports to open current document in new windows, and Excel Workbooks Tabs supports to open current workbook in new Windows.


Yêu cầu


• Microsoft Office 2003, 2007, 2010 và 2013.Homepage :

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Download :
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By hoang_thu_phong
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#897830
baby1999 đã viết:key đã die!hic


Lưu ý tắt mạng trước khi cài nhé

Dùng thử bản này xem
Office Tab 9.70

hay bản 9.5 ổn định hơn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất: