Giới thiệu phần mềm hữu ích, phần mềm theo yêu cầu..
Nội quy chuyên mục: Chỉ Giới thiệu các phần mềm hay, link tải...

Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có
Driver 360

Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Zigor
#885242 A. Key activate online, by phone

B. Cách thay key


I. Microsoft Office, Project, Visio 2013 SP1 Pro VL*Một số câu hỏi:

-Bản Microsoft Office, Project, Visio 2013 SP1 Pro VL có gì khác so với bản Microsoft Office, Project, Visio 2013 SP1 Retail
==> Bản Pro VL thì dùng key MAK để kích hoạt( loại key này có thể kích hoạt cho nhiều máy tính, sau khi hết lượt online(=0) thì có thể dùng để kích hoạt by phone thêm một thời gian, thậm chí có trường hợp khi lượt online =0 rùi thì sau vài ngày key đó lại có thêm lượt online, có key MAK có thể dùng activate khá lâu sau đó mới bị Block).
==> Bản Retail thì dùng key Retail để kích hoạt( loại key này thường ít hơn key MAK và rất nhanh bị Block).
==> Về chức năng thì 2 loại này cũng không khác gì nhau, chắc chỉ khác nhau khóa sản phẩm mà thôi.

-Microsoft Office 2013 Pro với Microsoft Office Standard 2013 có gì khác nhau, và nên cài bản nào?
==>Cả Microsoft Office 2013 Pro và Microsoft Office Standard 2013 đều

Gồm có các ứng dụng sau:


Publisher

Ngoài ra Microsoft Office 2013 Pro có thêm các ứng dụng( hầu như bạn ít hay không dùng đến bao giờ):

InfoPath
Access

Tuy nhiên khi cài đặt bạn có thể lựa chọn ứng dụng mà mình muốn cài( chọn customize)1. Microsoft Office 2013 Pro SP1 VL

32 Bit:
File: Huyanhck111_Office ProPlus 2013_SP1_x32 Bit_VL.iso
Language: English
Size: 796020736 bytes
MD5: 12AC4E13E69A40488C879D5330ECA506
SHA1: D4D7FFD3DFFEF0A3C08748E400E0890A7A730888
CRC32: 8D5111FC
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

64 Bit:
File: Huyanhck111_Office ProPlus 2013_SP1_x64 Bit_VL.iso
Language: English
Size: 918630400 bytes
MD5: 2E477F96E717AE57C6DAFDB3E59C3E74
SHA1: AB2C2D525D63A72E0A2DC66EFDCEA0F824F02CFF
CRC32: D0807468
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

2. Microsoft Office Standard 2013 SP1 VL

32 Bit:
File: Huyanhck111_Office Standard 2013_SP1_x32 Bit_VL.iso
Language: English
Size: 691171328 bytes
MD5: 1CD8C2B0B5369FD44FC46B2CEA9379B9
SHA1: B7828B37453B060DBFA2F009523BEDD3EDAEFCBF
CRC32: AA5A8B11
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

64 Bit:
File: Huyanhck111_Office Standard 2013_SP1_x64 Bit_VL.iso
Language: English
Size: 796663808 bytes
MD5: E74A7F40CD50764CB5B13FDD971C4BDA
SHA1: 1DB3472DD58112B71677E131491AE804926933C5
CRC32: BF67264E
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

3. Project Pro 2013 SP1 VL

Đây là Phần mềm quản lý dự án và danh mục

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

32 Bit:
File: Huyanhck111_Project_Professional_2013_SP1_32 Bit_VL.iso
Language: English
Size: 398864384 bytes
MD5: 42B6F07FA40EFC09762E41805AC60C74
SHA1: 35A506C367EF5D8E48559A245F2AE23378C9B5AC
CRC32: F5B32D16
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

64 Bit:
File: Huyanhck111_Project_Professional_2013_SP1_64 BIT_VL.iso
Language: English
Size: 482023424 bytes
MD5: E96BFFFA18426DDCA46D33840208C043
SHA1: 2EC6F59DFFCF7C1C2EEC49359A4E1C7DD4F1940B
CRC32: 8CA1DAC4
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

4. Viso Pro 2013 SP1 VL

Đây là phần mềm Lập sơ đồ Chuyên nghiệp

32 Bit:
File: Huyanhck111_Visio_2013_SP1_x32 Bit_VL.iso
Language: English
Size: 470659072 bytes
MD5: 54D61201DA565D4F6AA911D819FDE1E1
SHA1: 47BCC5D71213B1CF199598BABF1198471584640B
CRC32: 771E5A2F
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

64 Bit:
File: Huyanhck111_Visio_2013_SP1_x64 Bit_VL.iso
Language: English
Size: 566071296 bytes
MD5: 829DCDA924686CB1562861F3E4C43757
SHA1: DE19061D9B7E30603336E07899CC8936E4501BEE
CRC32: 79C67C1D
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
II. Microsoft Office, Project, Visio 2010 Pro VL

1. Microsoft Office 2010 Pro VL

32 Bit:
File: Huyanhck111_Office ProPlus 2010_x32 Bit_VL.iso
Language: English
Size: 724582400 bytes
MD5: A53962F4A5D16F36D03CA5D04633EEEC
SHA1: 235E8CB6E9AFBADCAF0DC8B1792D468DE554ABC7
CRC32: E621F6BC
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

64 Bit:
File: Huyanhck111_Office ProPlus 2010_x64 Bit_VL.iso
Language: English
Size: 806166528 bytes
MD5: 5B84D8056C8A5F9F76D56B9699A6E93B
SHA1: 71B87AA1687DFB06CF78B39F9983460AE6A6A171
CRC32: D20A49E0
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

2. Microsoft Office Standard 2010 VL

32 Bit:
File: Huyanhck111_Office Standard 2010_x32 Bit_VL.iso
Language: English
Size: 585947136 bytes
MD5: 9FB21079E5D920EC7C971C4E11449CCE
SHA1: 32A2D1FDE5C2A77E6E40285743D182113C82F63A
CRC32: C585E1AE
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

64 Bit:
File: Huyanhck111_Office Standard 2010_x64 Bit_VL.iso
Language: English
Size: 648779776 bytes
MD5: 0DE221829077F649D88325553CACA680
SHA1: 5E4D459A81FAD73959B205D7FF33723E841B413A
CRC32: C1AA399A
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

3. Project Pro 2010 VL

32 Bit:
File: Huyanhck111_Project_Professional_2010_x32_VL.iso
Language: English
Size: 310904832 bytes
MD5: 53B93AF4855BD3058D25174647BB4A01

SHA1: B46AB21759D850483994B94A287EBC8CCD406A43
CRC32: 855463EB
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

64 Bit:
File: Huyanhck111_Project_Professional_2010_x64_VL.iso
Language: English
Size: 355739648 bytes
MD5: DF6C31B60810E460A693C72B79282AA4
SHA1: F7B5005AFF222AAC2DD135FA254DFCC127706684
CRC32: 5419507A
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

4. Viso Pro 2010 VL

32 Bit:
File: Huyanhck111_Visio_2010_x32 Bit_VL.iso
Language: English
Size: 372498432 bytes
MD5: C094E49470EA4B08E75EDA66E52BBD8D
SHA1: 0FFC931D2AB09CD97AC7457E84E12031AC025A59
CRC32: 1AABFBB8
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

64 Bit:
File: Huyanhck111_Visio_2010_x64 Bit_VL.iso
Language: English
Size: 431693824 bytes
MD5: 0446C08AFF5831370B28C24EF88A87CB
SHA1: 2434031CAC13DDD48E4AA1D259E0268EA7998A1F
CRC32: 39855502
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


III. Windows Server 2012 R2 with Update (x64) - DVD (English)

File: Huyanhck111_en_windows_server_2012_r2_with_update_ x64_dvd_4065220.iso
Language: English
Size: 4543252480 bytes
MD5: AF6A7F966B4C4E31DA5BC3CDC3AFCBEC
SHA1: AF9EF225A510D6D51C5520396452D4F1C1E06935
CRC32: D6A07809
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Key cài đặt:
Bản Datacenter: W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
Bản Standard: D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX

IV. windows 8.1 Update 1 Ngày 3/4/2014

*Một số câu hỏi:

Nhiều bản windows 8.1 vậy, nên cài bản nào?

==> Windows 8.1 Pro Retail: bản này khi cài đặt nó sẽ yêu cầu key cài đặt, bạn muốn cài loại nào thì dùng key loại đó

Khi đó bạn dùng key:

XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB( dùng cho bạn Professional)

334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT ( dùng cho bản Core)

Bản này có thể dùng key MAK hay key Retail đêu có thể được

Bản này có ưu điểm là có thể nâng lên Pro WMC( windows media center) được

==> Windows 8.1 Pro VL: Bản dùng cho cá nhân, bản này khi cài không yêu cầu key cài đặt, bản này không nâng lên Pro WMC được

Bản này chỉ dùng key MAK để kích hoạt

==> Windows 8.1 Enter: Bản dùng cho doanh nghiệp, không yêu cầu key khi cài đặt

Bản này chỉ dùng key MAK để kích hoạt

==> Windows 8.1 Core: bản này có thể nâng lên thành bản Pro được

Bản này chỉ dùng key Retail để kích hoạt, nếu nâng lên bản Pro thì có thể dùng key MAK để kích hoạt

==>1. Windows 8.1 Professional VL with update

32 Bit:
Ngày phát hành: 3/4/2014
File: Huyanhck111_windows_8.1_professional_vl_with_updat e_x86_dvd_4065201.iso
Size: 2947921920 bytes
MD5: A4E5A9AAD229AF59A0BA2208D267D08D
SHA1: C2D6F5D06362B7CB17DFDAADFB848C760963B254
CRC32: 5B21DE6E
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

64 Bit:
Ngày phát hành: 3/4/2014
File: Huyanhck111_windows_8.1_professional_vl_with_updat e_x64_dvd_4065194.iso
Size: 3958071296 bytes
MD5: 9B2BF609DB207AF3817167D8A6B87E62
SHA1: E50A6F0F08E933F25A71FBC843827FE752ED0365
CRC32: 05A02AF4
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

2. Windows 8.1 with update( Retail)

32 Bit:
Ngày phát hành: 3/4/2014
File: huyanhck111_windows_8.1_with_update_x86_dvd_406510 5.iso
Size: 3076220928 bytes
MD5: 2EB29271AD12E2A0D500C36F08C95916
SHA1: 54B8572556B316A6BECE54C5033564E3296F5951
CRC32: CF4A23CD
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Key dùng để cài đặt cho bản Pro: XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB

64 Bit:
Ngày phát hành: 8/4/2014
File: huyanhck111_windows_8.1_with_update_x64_dvd_404814 2.iso

Size: 4120567808 bytes
MD5: 061AF549521A7C891B43ECDCDF590AD1
SHA1: 1F18420D65956DFE56E2359DA71AB6C363146570
CRC32: 83086DB6
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Key dùng để cài đặt cho bản Pro: XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB

3. Windows 8.1 Enterprise with update

32 Bit:
Ngày phát hành: 3/4/2014
File: Huyanhck111_windows_8.1_enterprise_with_update_x86 _dvd_4065185.iso
Size: 2946463744 bytes
MD5: 5A7727690738684540E586E9706BD673
SHA1: FE43558B4708B4B786BC3286924813B0AAD21106
CRC32: 9B2F4419
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

64 Bit:
Ngày phát hành: 3/4/2014
File: Huyanhck111_windows_8.1_enterprise_with_update_x64 _dvd_4065178.iso
Size: 3955961856 bytes
MD5: E98C17F78A4CE8A3AD069A35DAEE0B5F
SHA1: 8FB332A827998F807A1346BEF55969C6519668B9
CRC32: F1E912F6
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!4. Windows Embedded 8.1 Industry Pro with Update


32 Bit:
File: Huyanhck111_Windows_Embedded 8.1_Industry_Pro_with_Update_x32Bit_English_406512 9.iso
Language: English
Size: 2764331008 bytes( 2.57 GB)
MD5: B255B1FC3449ABEDB5E7A17ACCD8E932
SHA1: 5B709DAC9F4BECA1AE5A77D2A82208E8AEF22257
CRC32: 1C4CA1BE
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

64 Bit:
File: Huyanhck111_Windows_Embedded 8.1_Industry_Pro_with_Update_x64Bit_English_406512 2.iso
Language: English
Size: 3764008960 bytes( 3.50 GB)
MD5: A9EA8D4751973BAEB8DF0FA324BA1C06
SHA1: 87FB1ABDEC56435AFD86BD4FBF7BE5A8C9E91BE0
CRC32: 39224932
Link Download:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bạn cần key bản này thì Inbox cho mình( bản này các bạn có thể tự get key được)


Update............................................ ..............................................


V. Windows 10 Technical Preview( Bản dùng thử):

1. Windows 10 Technical Preview Pro

32 Bit:

Link Download: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

64 Bit:

Link Download: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

2. Windows 10 Technical Preview Enterprise

32 Bit:

Link Download: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

64 Bit:

Link Download: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Upload by huyanhck111

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Berwynne
#885243 Update key key

Key office 2013 pro VL online:Y4NJ4-DXGRW-KVCDK-KWJWB-K7367 lượt online 0

N83QB-KDKGV-KQPR8-39K6B-39JQH lượt online 0

N37GX-6Q28W-VVH6V-MWRQV-DRP9V lượt online 0

JGNGB-PGHWT-3RBW9-TTXVB-3GKKV lượt online 0

D34PP-HYN2W-46KPM-F9QDY-JK6XV lượt online 0

4WHGC-NR6M8-TW98Y-WW7Q3-M7R3H lượt online 0 Standar 2013 VLRNVY3-92DWM-DT4D6-PCMW8-K2CD6 lượt online 0

DNP24-Y3CHB-PYYYT-RC8J4-QGKMG lượt online 0

NQPPQ-WTJ2D-3HP9Q-76C28-7FQBG lượt online 0

9923N-M22G9-CB46V-R3QXT-4M3BG lượt online 0

NM9QM-V4C28-H8YVF-6JKB7-G6KMG lượt online 0 Dùng cho Windows server 2012 R2( key MAK)

Standard:

Datacenter:

YJQK4-VNR69-QGGY4-86FQQ-2WDW8 lượt online: 27914 Dùng cho Office Pro 2010 VL:


KJYMF-9FM33-HYBK2-82MYP-WRWQ7 lượt online: 17819

6GM8J-XPTM4-44CKP-KWHH2-HQTP9 lượt online: 159

FG3GX-PK9JP-D4CKJ-MBH2B-FPT96 lượt online: 240

YCT36-2V48F-V6JTP-TWCP6-W8J4M lượt online: 413

MVYYR-TY8KF-PXCJH-MXF9T-MFHD9 lượt online: 10 Dùng cho Standar 2010 VL:


HMVHF-C64RK-KVKX3-3VGXP-CB8VC lượt online: 18638

XF63D-PHQ87-2VV9X-W6THM-2X6C4 lượt online: 44

6KH6K-CW7YQ-JXXXY-9WHVD-PB3G2 lượt online: 3

4JHR6-V382F-YPKHX-JFGY9-4MRV7 lượt online: 2 Dùng cho Project 2010 VL:


GDMB4-84K73-TDXR2-9Q29X-FYKB2 lượt online: 4990

82J9F-2XJF9-6PM2Q-BY92T-JT3TM lượt online: 362

GPWKY-8FXGQ-W4G77-JX3MT-QMQXX lượt online: 449 Dùng cho Viso 2010 VL:


39QYM-W8C4J-4WGW4-JQ44H-GB437 lượt online: 4992

PR39X-B28WP-MCHGC-6V792-BGG9D lượt online: 0

KF236-4HTVR-PYDD7-79QPG-DKKGK lượt online: 0 Dùng cho Visio 2010 Premium:


88KGY-7H79R-D793V-TC2R4-Q66HG lượt online: 4989

VWKTK-QBPYB-HDHFY-J683T-26K26 lượt online: 58 Dùng cho Office 2013 Pro VL:


4WHGC-NR6M8-TW98Y-WW7Q3-M7R3H by phone

NM9QM-V4C28-H8YVF-6JKB7-G6KMG by phone

W8CRN-VWDGV-WPRHP-2HTXM-6VGXV by phone

N83QB-KDKGV-KQPR8-39K6B-39JQH by phone

JGNGB-PGHWT-3RBW9-TTXVB-3GKKV by phone Dùng cho Standard 2013 VL:


RNVY3-92DWM-DT4D6-PCMW8-K2CD6 by phone

DNP24-Y3CHB-PYYYT-RC8J4-QGKMG by phone

NQPPQ-WTJ2D-3HP9Q-76C28-7FQBG by phone

9923N-M22G9-CB46V-R3QXT-4M3BG by phone

NM9QM-V4C28-H8YVF-6JKB7-G6KMG by phone Dùng cho Viso 2013 VL:


P2H4N-C3VJK-68VRF-7HR46-GMQ8F lượt online: 292

8QN8F-GMYG4-6DYF6-W7XC8-W42FR lượt online: 0

TFGJN-DT9W2-M36FH-8G2TX-4JPFR lượt online: 0 Dùng cho Project 2013 VL:


6RGWD-JN4PQ-X8CYR-Q87J4-F6WPhần mềm lượt online: 1174

WNVF6-Y69H7-9HRV3-Q9DFQ-Y4D6B lượt online: 1289 Dùng cho Windows 8.1 Pro VL, Enter, Retail, Enter N:


7FGTT-NXKP6-KCHBY-D3XP9-FRFX3 by phone

P86Q8-PNR2W-4F226-BPJ2Q-7T8K3 by phone

9R3DP-NJV9M-P2TYG-6C4KR-R3JK3 by phone

Q226H-HN692-BG7J8-G2PHY-88D3Q by phone

Q36YN-97WHT-GQ4BR-684QP-FX7QQ by phone

GNCQM-TQJ9H-CD22V-DM4RX-9HHQQ by phone Dùng cho Windows 8.1 Pro VL, Enter, Retail, Enter N:


7FGTT-NXKP6-KCHBY-D3XP9-FRFX3 by phone

P86Q8-PNR2W-4F226-BPJ2Q-7T8K3 by phone

9R3DP-NJV9M-P2TYG-6C4KR-R3JK3 by phone

Q226H-HN692-BG7J8-G2PHY-88D3Q by phone

Q36YN-97WHT-GQ4BR-684QP-FX7QQ by phone

GNCQM-TQJ9H-CD22V-DM4RX-9HHQQ by phone
By mouse.tepid
#885244 Hướng dẫn cách tự thay key để activate

1. Đối với những key còn lượt online:

a, Đối với Win

Nối mạng ==> Nhấn Win+R ==> slui 3 ==> enter ==> nhập key

b, Đối với Office

Nối mạng ==> chạy CMD( admin) ==> slmgr /ipk xxxxxxxxxxxxxxxx( trong đó xxx: là key) ==> mởi word ==> chọn activate online

2. Đối vớ key by phone:

a, Đối với windows 8 & 8.1, Server 2012:

Chạy CMD( admin) ==> slmgr /upk ==> slmgr /ipk xxxxxxxxxxxxxxxx( trong đó xxx: là key) ==> slui 4 ==> chọn quốc gia bất kỳ ==> ghi lại ID( dãy có stt từ 1 đến 9) ==> mở skype lên gọi số: +448000188354 để nhận Mã kích hoạt( có stt từ A đến H)

b, Đối với office:

Ngắt mạng ==> chạy CMD( admin) ==> slmgr /ipk xxxxxxxxxxxxxxxx( trong đó xxx: là key) ==> mởi word ==> chọn activate by phone ==> chọn quốc gia bất kỳ ==> ghi lại ID( dãy có stt từ 1 đến 9) ==> mở skype lên gọi số: +448000188354 để nhận Mã kích hoạt( có stt từ A đến H)
By yeuem_kodc_li_cuyeu
#885246 o up Cr-ack office 2013 luôn hã bạn Office 2013 bạn dùng key để activate by phone cũng được, nếu có key online mình sẽ post lên cho các bạn
By visaocuoitroi_2mye
#885251 bác chủ thớt còn key office ol nào k share mình vs!!!
Kết nối đề xuất: