Giới thiệu phần mềm hữu ích, phần mềm theo yêu cầu..
Nội quy chuyên mục: Chỉ Giới thiệu các phần mềm hay, link tải...

Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có
Driver 360

Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Napoleon
#885051 Giới thiệu Phần mềm Quản lý Hộ tịch QLHT.net


Phần mềm quản lý hộ tịch (QLHT.NF) của DTSoft dùng để Quản lý, Tra cứu, Tổng hợp các thông tin công dân và các hoạt động liên quan đến hộ tịch của công dân. Giúp người quản lý hộ tịch theo dõi, báo cáo với cơ quan cấp trên một cách nhanh nhất. Trường hợp muốn tìm kiếm một công dân hay một vụ việc phần mềm QLHT chỉ cần một hay hai thao tác là tìm được kết quả

Phần mềm QLHT được cập nhật theo Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27-12-2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch.


Ngoài ra phần mềm có thể hỗ trợ in các tờ khai, biểu mẫu, các sổ hộ tịch theo:


Quyết định số: 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp

Thông tư: Số 01/2008/TT-BTP ngày 02/06/2008 của Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp

Quyết định số 15/2003/QĐ-BTP ngày 12 tháng 02 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Thông tư : Số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ Tư Pháp

Thông tư : Số 08/2011/TT-BTP ngày 05/04/2011 của Bộ Tư Pháp


Hướng dẫn cài đặt phần mềm Quản lý Hộ tịch QLHT.net

Nguồn bài viết gốc tại: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By Celsus
#885081 Pác có phần mềm này cho em xin với, em tìm mãi mà không ra. Nếu được em xin Thank trước!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement