Giới thiệu phần mềm hữu ích, phần mềm theo yêu cầu..
Nội quy chuyên mục: Chỉ Giới thiệu các phần mềm hay, link tải...

Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có
Driver 360

Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Jorgen
#865345 Sản phẩm đầy đủ các chức năng từ cơ bản đến nâng cao, đảm bảo thực hiện đúng quy trình bán lẻ, bán buôn và quản lý kênh phân phối. Sử dụng công nghệ nhận diện mã vạch phục vụ công tác quản lý. Các chức năng quản lý hàng hoá, quản lý kho, quản lý quy trình xuất nhập hàng hoá, quản lý công nợ khách hàng và nhà cung cấp, quản lý tài chính trực tiếp và gián tiếp liên quan đến công việc quản lý kinh doanh. Hệ thống báo cáo tích hợp và báo cáo theo yêu cầu. Đặc biệt, phần mềm đã được tích hợp chức năng SMS marketing rất phù hợp cho các mô hình cần quảng bá hay thông báo chương trình, sự kiện hay chính sách tới khách hàng.

Giao diện chính của phần mềm


Giao diện chức năng nhập hàng

Giao diện chức năng bán lẻ hàng hóa

Giao diện chức năng báo cáo


Các chức năng chính trong phần mềm1. Hệ thống

+ Thay đổi mật khẩu

+ Tài Khoản người dùng

+ Nhóm tài khoản và phân quyền hệ thống

+ Cấu hình hệ thống

+ Đơn vị sử dụng

+ Cấu hình,sao lưu phục hồi CSDL


2. Danh mục

+ Nhóm hàng hóa

+ Hàng hóa sản phẩm

+ Cập nhật số lượng hàng hóa ban đầu

+ Nhóm khách hàng đối tác

+ Khách hàng đối tác

+ Khách hàng- Sản phẩm - Đơn giá

+ Cập nhật số dư công nợ đầu kỳ của khách hàng

+ Nhà cung cấp sản phẩm

+ Cập nhật số dư công nợ đầu kỳ của nhà cung cấp

+ Nhà sản xuất

+ Đơn vị tính

+ Kho hàng


3. Xuất nhập hàng

+ Nhập hàng

+ Nhập trả từ khách hàng bán buôn

+ Nhập trả từ khách hàng bán lẻ

+ Bán lẻ

+ Bán Buôn

+ Xuất hủy

+ Chuyển kho nội bộ

+ Xuất trả nhà cung cấp

+ Hóa đơn xuất - nhập hàng


4. Quỹ tiền mặt

+ Phiếu thu tiên

+ Phiếu chi tiền

+ Sổ quỹ tiền mặt

+ Cập nhật tồn đầu số quỹ


5. Báo cáo

+ Báo cáo tổng hợp xuất nhập tồn

+ Báo cáo hàng hóa sắp hết số lượng

+ Báo cáo hàng tồn kho

+ Báo cáo nhập hàng chi tiết

+ Báo cáo nhập hàng tổng hợp

+ Baosa cáo nhập hàng theo hóa đơn

+ Báo cáo xuất hàng chi tiết

+ Báo cáo xuất hàng tổng hợp

+ Báo cáo xuất hàng theo hóa đơn

+ Báo cáo lợi nhuận

+ Báo cáo hàng bán theo nhân viên

+ Báo cáo hàng bán chậm

+ Báo cáo công nợ cần thu

+ Báo cáo công nợ cần trả


6. Trợ giúp

+ Giới thiệu chương trình

+ Hỗ trợ từ xa

+ Đăng ký chương trình

DOWNLOAD :


WIN 32 BIT : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

WIN 64 BIT :Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement