Giới thiệu phần mềm hữu ích, phần mềm theo yêu cầu..
Nội quy chuyên mục: Chỉ Giới thiệu các phần mềm hay, link tải...

Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có
Driver 360

Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By Gilroy
#850079 Tổng hợp tất cả Fonts từ cơ bản đến fonts chữ đẹp cho máy tính của bạn, chỉ 1 file duy nhất!
Hướng Dẫn:

download về máy giải nén, copy toàn bộ vào thư mục:
C://windows/fonts

Link Download: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Pass Unlook: chothuongmai.vn

Nếu Link này không download được thì có lẽ ketnooi.com/forum và mediafire đang có vấn đề rồi, bạn qua bên này để down nhé: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Danh sách font bao gồm như sau:

TCV3


.Vn3DH Normal

.VnArabia

.VnArabiaH

.VnArial

.VnArial Bold

.VnArial Bold Italic

.VnArialH

.VnArialH Bold

.VnArialH Bold Italic

.VnArialH Italic

.VnArial Italic

.VnArial Narrow

.VnArial Narrow Bold

.VnArial NarrowH

.VnArial Narrow Italic

.VnAristoteH Medium

.VnAristote Medium

.VnAvant

.VnAvant Bold

.VnAvant Bold Italic

.VnAvantH

.VnAvantH Bold

.VnAvantH Bold Italic

.VnAvantH Italic

.VnAvant Italic

.VnBahamasB Bold

.VnBahamasBH Bold

.VnBlack

.VnBlackH

.VnBodoni

.VnBodoniH

.VnBook Antiqua

.VnBook Antiqua Bold

.VnBook AntiquaH

.VnCentury Schoolbook

.VnCentury Schoolbook Bold

.VnCentury Schoolbook Bold Italic

.VnCentury SchoolbookH

.VnCentury SchoolbookH Bold

.VnCentury SchoolbookH Bold Italic

.VnCentury SchoolbookH Italic

.VnCentury Schoolbook Italic

.VnClarendonH Normal

.VnClarendon Normal

.VnCommercial ScriptH Italic

.VnCommercial Script Italic

.VnCooperH

.VnCooper Medium

.VnCourier New

.VnCourier New Bold

.VnCourier New Bold Italic

.VnCourier NewH

.VnCourier NewH Bold

.VnCourier New Italic

.VnCourier Normal

.VnExoticH Normal

.VnExotic Normal

.VnFreeH Medium

.VnFree Medium

.VnGothicH Normal

.VnGothic Normal

.VnHelvetInsH Medium

.VnHelvetIns Medium

.VnKoala

.VnKoalaH

.VnLincoln

.VnLincolnH

.VnLinus

.VnLinusH

.VnLucida sans

.VnMemorandum

.VnMemorandumH

.VnMonotype corsivaH Italic

.VnMonotype corsiva Italic

.VnMystical

.VnMysticalH

.VnParkH Medium

.VnPark Medium

.VnPresentH Medium

.VnPresent Medium

.VnRevueH Medium

.VnRevue Medium

.VnShelley Allegro

.VnSouthern

.VnSouthern Bold

.VnSouthern Bold Italic

.VnSouthernH

.VnSouthern Italic

.VnStamp Normal

.VnTeknical

.VnTeknicalH

.VnTifani HeavyH Normal

.VnTifani Heavy Normal

.VnTime

.VnTime Bold

.VnTime Bold Italic

.VnTimeH

.VnTimeH Bold

.VnTimeH Bold Italic

.VnTimeH Italic

.VnTime Italic

.VnUniverseH Normal

.VnUniverse Normal

.VnVogueH Medium

.VnVogue Medium
(và tất cả các Fonts sau)

Font VNI


Fonts VNTIME


Fnts Thư Pháp


Fonts Chữ Đẹp


Fonts Hùng LâmGiải đáp thắc mắc: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By lonelyakitek
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement