Giới thiệu phần mềm hữu ích, phần mềm theo yêu cầu..
Nội quy chuyên mục: Chỉ Giới thiệu các phần mềm hay, link tải...

Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có
Driver 360

Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By thaonguyentinhyeu_5002
#819826Kể từ phiên bản 5.25 , Easy DriverPacks chính thức đổi thành Universal Driver Assistant.


Code: Universal Driver Assistant v5.26 XP 32bit:
File: WanDrv_5.26_iTianKong.com_WinXP_x86.zip
MD5: 2E352B011F227533BD0482BB9C23A111
SHA1: 10743CBA0FFD5177342853AB3173A169C2882692

------------------------------------------

Universal Driver Assistant v5.26 Win7 32bit:
File: WanDrv_5.26_iTianKong.com_Win7_x86.zip
MD5: C7F4E047370BE7D630C7570E926F5326
SHA1: 3837612A4D076FF5C1165A6DF6CBB976102F7E94

------------------------------------------

Universal Driver Assistant v5.26 Win7 64bit:
File: WanDrv_5.26_iTianKong.com_Win7_x64.zip
MD5: 8FDDEE5F76C50FCDCD263720F7D84F0C
SHA1: 235AF2DEB5F5800C42A5B1CC8F1CCB3D1CE678F7
Cập nhật ở phiên bản này:

Universal Driver Assistant v5.26 XP 32bit

1、【显卡】更新 AMD Radeon HD 6000/7000系列显卡催化剂驱动12.6版

2、【显卡】更新 nVIDIA NF6-GTX680M/ION平台全系列显卡整合驱动301.42版

3、【显卡】更新 Intel英特尔Core i3/Core i5/Core i7系列芯片组显示驱动6.14.10.5415版

4、【显卡】增加 ThinkCentre A51 显卡驱动6.14.10.4497版

5、【声卡】更新 VIA威盛HD系列音频芯片驱动6.0.01.10500版

6、【声卡】增加 联想天逸F40 ADI声卡驱动5.10.01.4156版

7、【声卡】增加 DELL 740 系列 IDT声卡驱动5.10.0.5143版

8、【网卡】更新 Intel英特尔 PRO100/1000系列网卡驱动17.1版

9、【无线网卡】更新 ATHEROS AR5xxx/AR9xxx系列无线网卡驱动10.0.0.54版

10、【其他设备】增加 AMD TVCard NSP/SP电视卡驱动6.14.10.6319版

11、【其他设备】更新 Texas Instruments USB 3.0 Controller 1.12.24.0版

12、【其他设备】更新 NEC USB 3.0 Host Controller Driver v2.1.36.0版

13、【其他设备】新增 Renesas USB 3.0 Host Controller Driver v3.0.20.0版

14、【其他设备】更新 Etron EJ168 USB 3.0 Host Controller Driver v1.00.0000.0113版

Universal Driver Assistant v5.26 Win7 32/64 bit

1、【显卡】新增 SONY部分机型的 ATI双显卡系列驱动8.862.4.4000版

2、【显卡】新增 清华同方K48C 48H系列 双显卡驱动8.17.12.6601版

3、【显卡】新增 联想ThinkPad E420 系列双显卡驱动8.951.0.0000版

4、【显卡】更新Intel英特尔Core i3/Core i5/Core i7系列CPU显示驱动8.15.10.2761版

5、【显卡】更新 AMD Radeon HD 6000/HD 7000系列显卡催化剂驱动12.6版

6、【显卡】新增Dell Inspiron SE 7520 AMD 显卡驱动8.951.0.0000版

7、【声卡】新增DELL 740 系列 IDT声卡驱动6.10.0.5866版

8、【声卡】新增Dell Inspiron 14z 5423 IDT声卡驱动6.10.0.6393版

9、【声卡】新增Dell Inspiron SE 7520 Conexant HD 声卡驱动8.54.29.0版

10、【声卡】更新 VIA威盛HD系列音频芯片驱动6.0.01.10500版

11、【网卡】更新 Intel英特尔 PRO100/1000系列网卡驱动17.1版

12、【网卡】更新 Broadcom博通NetLink BCM5784/BCM5785/BCM57780/BCM57790网卡驱动15.2.0.5版

13、【无线网卡】新增 Realtek瑞昱RTL8723AE 无线网卡驱动2002.4.0518.2012版

14、【无线网卡】更新 Realtek瑞昱RTL8192CE/RTL8191CE/RTL8188CE无线网卡驱动1005.37.0509.2012版

15、【无线网卡】更新 ATHEROS AR5xxx/AR9xxx系列无线网卡驱动10.0.0.55版

16、【磁盘驱动器】更新 Intel英特尔Rapid Storage Technology驱动11.2.0.1006版

17、【其他设备】更新 Intel USB 3.0 Controller 1.0.5.235版

18、【其他设备】更新 Texas Instruments USB 3.0 Controller 1.12.24.0版

19、【其他设备】更新 NEC USB 3.0 Host Controller Driver v2.1.32.0版

20、【其他设备】更新 Renesas USB 3.0 Host Controller Driver v3.0.20.0版

21、【其他设备】更新 Etron EJ168 USB 3.0 Host Controller Driver v1.00.0000.0113版


Download

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Hướng dẫn download:


Click vào chỗ đánh dấu như hình, vậy là xong!


Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Yvon
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement