Giới thiệu phần mềm hữu ích, phần mềm theo yêu cầu..
Nội quy chuyên mục: Chỉ Giới thiệu các phần mềm hay, link tải...

Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có
Driver 360

Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By nhocnhodangyeu_timanh98
#819451


MICROSOFT.OFFICE.2013.PROFESSIONAL.PLUS.WITH.SP1.R TM.X86.VOLUME.ENGLISH.DVD-WZT

RELEASE DATE: 2/28/2014
BUILD: 15.0.4569.1506
FILE: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2013w_SP1_W32_Eng lish_MLF_X19-35821.ISO
SIZE: 796,020,736 byte
SHA-1: D4D7FFD3DFFEF0A3C08748E400E0890A7A730888
MD5: 12AC4E13E69A40488C879D5330ECA506



[QUOTE]Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


MICROSOFT.OFFICE.2013.PROFESSIONAL.PLUS.WITH.SP1.R TM.X64.VOLUME.ENGLISH.DVD-WZT

RELEASE DATE: 2/28/2014
BUILD: 15.0.4569.1506
FILE: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2013w_SP1_64Bit_E nglish_MLF_X19-35976.ISO
SIZE: 918,630,400 byte
SHA-1: AB2C2D525D63A72E0A2DC66EFDCEA0F824F02CFF
MD5: 2E477F96E717AE57C6DAFDB3E59C3E74





[QUOTE]Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


--------------------------

MICROSOFT.OFFICE.2013.STANDARD.WITH.SP1.RTM.X86.VO LUME.ENGLISH.DVD-MSVLSC

RELEASE DATE: 2/28/2014
RTM BUILD: 15.0.4569.1506
FILE: SW_DVD5_Office_2013w_SP1_W32_English_MLF_X19-34744.ISO
SIZE: 691,171,328 byte
SHA-1: B7828B37453B060DBFA2F009523BEDD3EDAEFCBF
MD5: 1CD8C2B0B5369FD44FC46B2CEA9379B9


[QUOTE]Fshare


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


MICROSOFT.OFFICE.2013.STANDARD.WITH.SP1.RTM.X64.VO LUME.ENGLISH.DVD-MSVLSC

RELEASE DATE: 2/28/2014
RTM BUILD: 15.0.4569.1506
FILE: SW_DVD5_Office_2013w_SP1_64Bit_English_MLF_X19-34904.ISO
SIZE: 796,663,808 byte
SHA-1: 1DB3472DD58112B71677E131491AE804926933C5
MD5: E74A7F40CD50764CB5B13FDD971C4BDA




[QUOTE]Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


------------------------


MICROSOFT.PROJECT.PROFESSIONAL.2013.WITH.SP1.RTM.X 86.VOLUME.ENGLISH.DVD-WZT

RELEASE DATE: 2/28/2014
BUILD: 15.0.4569.1506
FILE: SW_DVD5_Project_Pro_2013w_SP1_W32_English_MLF_X19-35750.ISO
SIZE: 398,864,384 byte
SHA-1: 35A506C367EF5D8E48559A245F2AE23378C9B5AC
MD5: 42B6F07FA40EFC09762E41805AC60C74



[QUOTE]Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

MICROSOFT.PROJECT.PROFESSIONAL.2013.WITH.SP1.RTM.X 64.VOLUME.ENGLISH.DVD-WZT



RELEASE DATE: 2/28/2014
BUILD: 15.0.4569.1506
FILE: SW_DVD5_Project_Pro_2013w_SP1_64Bit_English_MLF_X1 9-35816.ISO
SIZE: 482,023,424 byte
SHA-1: 2EC6F59DFFCF7C1C2EEC49359A4E1C7DD4F1940B
MD5: E96BFFFA18426DDCA46D33840208C043




[QUOTE]Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!



--------------------------


MICROSOFT.VISIO.PROFESSIONAL.2013.WITH.SP1.RTM.X86 .VOLUME.ENGLISH.DVD-WZT



RELEASE DATE: 2/28/2014
BUILD: 15.0.4569.1506
FILE: SW_DVD5_Visio_Pro_2013w_SP1_W32_English_MLF_X19-36365.ISO
SIZE: 470,659,072 byte
SHA-1: 47BCC5D71213B1CF199598BABF1198471584640B
MD5: 54D61201DA565D4F6AA911D819FDE1E1


[QUOTE]Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

MICROSOFT.VISIO.PROFESSIONAL.2013.WITH.SP1.RTM.X64 .VOLUME.ENGLISH.DVD-WZT



RELEASE DATE: 2/28/2014
BUILD: 15.0.4569.1506
FILE: SW_DVD5_Visio_Pro_2013w_SP1_64Bit_English_MLF_X19-36393.ISO
SIZE: 566,071,296 byte
SHA-1: DE19061D9B7E30603336E07899CC8936E4501BEE
MD5: 829DCDA924686CB1562861F3E4C43757




[QUOTE]Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


-------------------------------

Service Pack 1 for Microsoft Office 2013 Language Pack (KB 2817427) 32-bit Edition

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Service Pack 1 for Microsoft Office 2013 Language Pack (KB2817427) 64-Bit Edition

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By phuongpeony
#819464 Cho mình hỏi bộ microsoft viso 2013 là bản VL phải không, khi cài mình nên mount hay extract file iso ra?

Bạn ơi nếu không phải bản VL, bạn chỉ mình cách convert với, nếu được cho mình xin key mak luôn nhé .

P/S: công nhận mình tham thật, không có key cũng không seo, mình sẽ tự tìm, Thank bạn nhiều.
Kết nối đề xuất: