Giới thiệu phần mềm hữu ích, phần mềm theo yêu cầu..
Nội quy chuyên mục: Chỉ Giới thiệu các phần mềm hay, link tải...

Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có
Driver 360

Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By gonnabcold
#690009 Thông tin chi tiết Phần mềm Quản lý nhà hàng OOS.SRM 3.0


Chương trình sẽ giúp quản lý mọi công việc của nhà hàng, bắt đầu từ việc đặt món ăn của khách đến việc lập và in hóa đơn tính tiền. Phần mềm được thiết kế theo hướng mở cho phép bạn bổ sung, thay đổi các mục cho phù hợp với mô hình kinh doanh của bạn.
I. HỆ THỐNG BÁN HÀNG


Bao gồm các trình tự (6), (7), (8), (9). Thu ngân sử dụng hệ thống phần mềm OOS.SRM 3.0. PDA sử dụng phần mềm OOS.SRM cho PocketPC.


- (6) : Nhân viên phục vụ nhận yêu cầu của khách hàng bằng các hình thức : PDA, TouchScreen.


- (7) : Yêu cầu của khách sẽ được chuyển về máy thu ngân qua kết nối wifi của nhà hàng.


- (8) : Khi máy thu ngân nhận yêu cầu từ nhân viên phục vụ, sẽ tự động chuyển dữ liệu qua máy in dưới nhà bếp qua đường mạng LAN.


(8.1) : Lựa chọn 1 – dưới nhà bếp đặt máy in , máy in sẽ tự động in bill khi nhân viên thu ngân đặt lệnh.


(8.2) : Lựa chọn 2 – dưới nhà bếp đặt màn hình cảm ứng, món ăn sẽ được hiển thị trên màn hình cảm ứng này, sẽ có thêm một người để kiểm món và check món đã làm xong. Khi món đã làm phần mềm tự động thông báo cho nhân viên phục vụ sử dụng PDA.


- (9) : Nhân viên phục vụ chuyển món từ nhà bếp tới khách hàng khi món ăn đã hoàn thành. Nếu sử dụng gói (8.2), khi món ăn đã xong nhân viên sử dụng PDA hoàn toàn kiểm soát được tình trạng món ăn của bàn ăn do mình quản lý (đã làm xong chưa? Xong bao nhiêu món ? giục nhà bếp nếu thời gian quá lâu)


- (5) : Toàn bộ dữ liệu sẽ được lưu vào máy Server ngay lập tức, máy server và máy thu ngân được trang bị UPS đề phòng sự cố mất điện.


II. HỆ THỐNG KẾ TOÁN


Bao gồm các trình tự (1), (2)


- (1) : Làm các nghiệp vụ liên quan tới kho hàng. Xuất, nhập, hủy hàng. Báo cáo xuất – nhập – tồn. Thẻ kho.


- (2) : Làm các nghiệp vụ liên quan tới tiền mặt, công nợ nhà cung cấp làm các báo cáo theo yêu cầu của quản lý nhà hàng.


III. QUẢN LÝ NHÀ HÀNG


Bao gồm các trình tự (3) và (4): Phần này đặc biệt hữu ích khi bạn có một chuỗi các nhà hàng, hay bạn thường xuyên vắng mặt tại nhà hàng nhưng vẫn muốn biết nhà hàng hoạt động như thế nào.


- (3) : Quản lý nhà hàng xem trực tiếp tình hình nhà hàng, các báo cáo tại văn phòng làm việc


- (4) : Đối với hệ thống chuỗi nhà hàng, hay giành cho người quản lý thường xuyên phải đi công tác xa để xem báo cáo trực tiếp qua mạng.


(4.1) : Lựa chọn đơn giản dùng các phần mềm xem thông tin qua mạng, yêu cầu đơn giản máy server tại nhà hàng hay một trong các máy tại hệ thống nhà hàng phải kết nối internet, máy tính này phải được bật liên tục.


(4.2) : Yêu cầu cao hơn, nhà hàng phải được trang bị máy chủ hay host. Máy server tại nhà hàng phải được kết nối mạng internet. Quản lý nhà hàng sẽ xem báo cáo nhà hàng trực tiếp trên website.

---------------------------------------------------------------------------------


1. Danh mục nhóm hàng, mặt hàng


- Chức năng quản lý nhóm hàng hóa (thêm bớt, sửa, tìm kiếm…)

- Cho phép quản lý mặt hàng (thực đơn) theo nhóm hàng hóa.

- Chia làm hai loại thực đơn : nguyên liệu và thành phẩm

2. Pha chế thực đơn mới từ nguyên liệu đã có

- Quản lý việc pha chế thực đơn, điều này tạo điều cho việc quản lý nguyên liệu một cách hiệu quả và chính xác


3. Quản lý danh sách bàn ăn.

- Việc đánh số bàn ăn rất quan trọng đối với một nhà hàng hiện đại, công việc này sẽ giúp quản lý nhà hàng một cách hệ thống cho những chức năng thông minh về sau.

- Cho phép quản lý bàn ăn trong mỗi nhà hàng

4. Quản lý nhà cung cấp - Cho phép quản lý đối tác cung cấp hàng hóa, nguyên liệu của nhà hàng. Quản lý công nợ của từng đối tác, nguyên liệu đã nhập,…

5. Quản lý khách hàng - Chức năng này trợ giúp nhà hàng quản lý, chăm sóc tốt hơn những khách hàng thường xuyên của cửa hàng. Nhờ đó có những chính sách quan tâm tới khách hàng của mình.

6. Quản lý danh mục thu, chi - Cho phép quản lý lý do thu, chi một cách chính xác. Giúp dễ dàng hơn trong việc quản lý tiền của cửa hàng và báo cáo chi tiết từng khoản thu/chi.


7. Quản lý ca làm việc.

- Cho phép tự định nghĩa ca làm việc.

- Quản lý ca làm việc chi tiết từ đó tính được chính xác tiền lương cho mỗi nhân viên, chức năng này kèm theo bảng chấm công sẽ giúp người quản lý có tầm nhìn tổng quan nhất với nhân viên của mình đồng thời sẽ cắt giảm được những vị trí thừa.

8. Quản lý đơn vị tính - Cho phép quản lý đơn vị tính đối với mỗi mặt hàng (cân, chiếc, cái, …)


CÁC SỐ LIỆU ĐẦU


9. Công nợ phải thu đầu kì - Khai báo số nợ của khách hàng phải thu khi bắt đầu sử dụng chương trình.

10. Công nợ phải trả đầu kì - Khai báo số nợ của khách hàng phải trả khi bắt đầu sử dụng chương trình.


11. Hàng hóa đầu kì.

- Khai báo hàng hóa còn tồn trước khi sử dụng chương trình.

12. Tiền mặt đầu kì - Khai báo số tiền mặt khi bắt đầu sử dụng chương trình.

13. Số lượng nhân viên - Khai báo thông tin từng nhân viên của nhà hàng.

14. Số bàn ăn của cửa hàng - Khai báo thông tin bàn ăn của nhà hàng.QUẢN LÝ NHÀ HÀNG, NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG15. Nhập hóa đơn, cập nhật, thay đổi. - Việc thêm hóa đơn, chỉnh sửa rất đơn giản và tiện lợi.

- Danh sách hóa đơn, danh sách các bàn đang được sử dụng luôn luôn được hiển thị trên màn hình chính điều này giúp người bán hàng thấy ngay được tình trạng của từng hóa đơn, từng bàn trong nhà hàng.

16. Ghép bàn, chuyển bàn

- Cho phép thực hiện việc chuyển bàn, ghép bàn một cách dễ dàng và hiện thị ngay kết quả trên màn hình.


17. Ghi công nợ, xuất hóa đơn cho khách hàng.

- Việc này được thực hiện ngay trên màn hình chính và nhanh chóng tính tiền, in hóa đơn cho khách.

18. Đặt bàn trước - Cho phép khách hàng đặt bàn trước cho từng thời điểm.

- Phần mềm sẽ tự động thông báo đối với bàn ăn bận để tránh tình trạng chồng chéo.

19. Quản lý tình trạng bàn ăn - Cho phép người quản lý biết được tình trạng của từng bàn : Đang phục vụ, đã có người đặt trước, đang trống.

20. Nhắc việc - Sẽ có màn hình hiện thị nhắc cho người quản lý biết sắp đến giờ đặt bàn cho khách.


21. Quản lý hóa đơn.

- Cho phép quản lý, tìm kiếm hóa đơn trong CSDL.


QUẢN LÝ NHÂN VIÊN


22. Quản lý thông tin nhân viên. - Quản lý thông tin từng nhân viên cửa hàng, việc thay đổi thông tin, thêm nhân viên, cho nghỉ việc… thực hiện một cách dễ dàng.

23. Chấm công

- Thực hiện việc chấm công hàng ngày với nhân viên.


24. Tính lương.

- Dựa vào bảng chấm công, ca làm việc chương trình sẽ tự động tính lương cho nhân viên nhà hàng.QUẢN LÝ XUẤT NHẬP HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ26. Quản lý phiếu nhập hàng. - Lưu trữ phiếu nhập hàng thuận tiện cho việc tìm kiếm và tra cứu.

27. Quản lý phiếu xuất hàng - Lưu trữ phiếu xuất hàng thuận tiện cho việc tìm kiếm và tra cứu.


28. Quản lý phiếu thu.

- Lưu trữ phiếu thu thuận tiện cho việc tìm kiếm và tra cứu.

29. Quản lý phiếu chi - Lưu trữ phiếu chi thuận tiện cho việc tìm kiếm và tra cứu.

30. Thẻ kho hàng tồn - Quản lý thẻ kho, hàng tồn

31. Số lượng kho thực tế - Báo cáo số lượng kho thực tế


HỆ THỐNG BÁO CÁO


32. Báo cáo doanh thu.

33. Báo cáo thu-chi quỹ tiền


34. Báo cáo khách hàng.


35. Báo cáo công nợ

36. Báo cáo nhân sự chấm công

37. Báo cáo nhập xuất tồnHỆ THỐNG BIỀU ĐỒ38. Biểu đồ doanh thu

39. Biểu đồ doanh số theo món ăn, bàn ăn


40. Biểu đồ doanh số theo nhân viên


QUẢN LÝ HỆ THỐNG


41. Thiết lập thông tin về nhà hàng

42. Phân quyền người dùng


43. Thêm người quản trị chương trình


44. Thiết lập đường dẫn tới CSDL

45. Sao lưu và phục hồi dữ liệu

Và cuối cùng link download đây : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Đăng ký tài khoản tại Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! để cải thiện tốc độ download
Tin vui cho những bác đã đăng ký làm thành viên của host FileServe.Com => các bạn hãy upload file của mình lên host của FileServe và share nó với mọi người. cứ mỗi 1000 lượt download bạn sẽ nhận được 25$. chi tiết xem tại đây: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Hướng dẫn Cr-ack

* Công cụ dùng để Cr-ack
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


pass giải nén: derox


* Video hướng dẫn upload trên youtube (chọn chất lượng video là 720p để xem video nét hơn)

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By Beaton
By red_pumpkin_90
#693006 nút thanks là nút CẢM ƠN bên dưới góc trái bài post đó bạn.soft này thực ra nó hiện lên cái bảng bắt nhập key vậy thôi chứ ban bo qua vẫn sài bình thường thay đỗi tên vô tư .thiết kế hóa đơn cũng vậy
By kan8184
#693010 theo thông tin mình nhận được thì đây là bản full đầy đủ được bán theo gói chuyên nghiệp.giá của gói này là 10tr + thêm quản lý bàn bi-a là 12tr
By k_an
#693011 theo thông tin mình nhận được thì đây là bản full đầy đủ được bán theo gói chuyên nghiệp.giá của gói này là 10tr + thêm quản lý bàn bi-a là 12tr Bạn vui lòng chỉ mình quản lý bàn bi-a ở chỗ nào vậy? Mình không thấy trong soft
By mr_ten
#693012 Bạn vui lòng chỉ mình quản lý bàn bi-a ở chỗ nào vậy? Mình không thấy trong soft Bạn lập ra số bàn bi-a bạn có giống như số bàn cafe.trên giao diện chính bạn chuyển qua tab bi-a snocker có chức năng tính tiền giờ.tới đây bạn tự tìm hiểu thêm nhé
By Zhou
#693013 thks nhé, cần biết là bạn tên gì

---------- Bài thêm lúc 09:25 ---------- Bài trước là lúc 09:24 ----------

mình thật sự là không biết cái nút CẢM ƠN ở đâu
Kết nối đề xuất: