Giới thiệu phần mềm hữu ích, phần mềm theo yêu cầu..
Nội quy chuyên mục: Chỉ Giới thiệu các phần mềm hay, link tải...

Ai cần download driver hay Firmware cho máy tính máy in, thì vào đây nhé, tìm gì cũng có
Driver 360

Cập nhật tin tức với Mr Công nghệ tại đây
By tinhban_tinhban357
#678260 Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Luyện Và Thi Trắc Nghiệm


Máy chủ (sever)** Thiết lập IP Máy Tính

GV có 2 hình thức để làm việc nàyThứ Nhất : Để máy kết nối với IP Ngẫu nhiên khỏi thiết lập

Thứ Nhì: Thiết lập

Cách thiết lâp:

Vào Control panel --> Network Connections --> Click chuột phải vào cái biểu tượng 2 máy tính sáng
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tức đang kết nối (ở dòng 2 có chữ connected) -->Properties ->


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Mở chương trình lên sau khi cài đặt
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


GV có thể thêm HS bằng cách nhấn button “+”


Cách tạo đề :GV Soạn đề theo hướng dẫn sau:

Mở MS Word để soạn đề thi

Nhấn enter để xuống 1 dòng

Soạn thảo câu

Các câu cách nhau bởi dấu “#”, các nhóm câu cách nhau bởi dấu “<n>”----------------------Đề mẫu--------------------------------------------Bốn lọ mất nhăn X, Y, Z, T mỗi lọ chứa một trong các dung dịch sau:AgNO3, ZnCl2, HI, K2CO3 Biết rằng lọ Y tạo khí với Z nhưng không phản ứng với T; X tạo kết tủa với T. Các chất X, Y, Z, T trong các lọ lần lượt là:


A.
B.
C.
D.

#

Cho H2SO4 loăng dư tác dụng với 6,659g hỗn hợp 2 kim loại X và Y đều hoá trị II, người ta thu được 0,1mol khí, đồng thời khối lượng hỗn hợp giảm 6,5g. Hoà phần còn lại bằng H2SO4 đặc, nóng người ta thấy thoát ra 0,16g khí SO2.X, Y là những kim loại nào sau đây:
A. Hg và Zn
B. Cu và Zn
C. Cu và Ca
D. Kết quả khác.

#

Cơ cấu bền của khí trơ là:
A. Cơ cấu bền duy nhất mà mọi nguyên tử trong phân tử bắt buộc phải đạt được
B. Cơ cấu có 2 hay 8 electron lớp ngoài cùng
C. Cơ cấu có một lớp duy nhất 2e hay từ 2 lớp trở lên với 8e ngoài cùng.0
D. Tất cả đều sai

#

<n>

Một nguyên tố N có hai đồng vị có tỉ lệ số nguyên tử là Hạt nhân của N có 35 proton. Đồng vị 1 có 44 nơtron, đồng vị 2 có nhiều hơn đồng vị 1 là 2 nơtron. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố N là Bao nhiêu (trong các số cho dưới đây)?
A. 79,2
B. 78,9
C. 79,22
D. 80,5

#

Hăy chỉ ra câu sai trong các câu cau đây:

1. Trong một nguyên tử luôn luôn có số proton bằng số electron bằng số điện tích hạt nhân Z

2. Tổng số proton và số electron trong một hạt nhân được gọi là số khối

3. Số khối A là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử

4. Số proton bằng điện tích hạt nhân

5. Đồng vị là các nguyên tố có cùng số proton, nhưng khác nhau về số nơtron
A. 2, 3
B. 3, 4, 5
C. 1, 3
D. 2, 5

#

Cho 7g hỗn hợp hai muối cacbonat của kim loại hoá trị II tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra x lít khí ở đktc. Dung dịch thu được đem cô cạn thấy có 9,2g muối khan. Thể tích x là giá trị nào sau đây:
A. 4,48 lít
B. 3,48 lít
C. 2,28 lít
D. 1,28 lít

#

Có thể dùng chất nào sau đây để nhận biết các chất (chất lỏng hay dung dịch trong suốt): ancol etylic, toluen, anilin, Natri cacbonat, Natri phenolat và Natri axetat?
A. Dung dịch NaOH
B. Kim loại Natri
C. Dung dịch
D. PhenolphtAlein

#

<n>

Chỉ dùng một hoá chất nào sau đay để phân biệt các dung dịch
A. Dung dịch
B. Dung dịch
C. Quì tím
D. Không xác định được

#

Cho dung dịch axit axetat có nồng độ x% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH có nồng độ 10% thì dung dịch muối có nồng độ 10,25%. Vậy x có giá trị nào sau đây:
A. 20%
B. 16%
C. 17%
D. 15%

#

Hấp thụ toàn bộ 2,24 lít khí (ở đktc) vào 100ml dung dịch NaOH 1,5M. Dung dịch thu đựơc chứa những muối nào?
A.
B.
C.
D. Phản ứng không tạo muối.

#

<n>


Lưu ý: Nếu đề ra 1 nhóm thì cuối đề phải có “<n>”

Các câu đáp án:vd :A,B,C,D phải đậm để phân biệt với các kí tự khác

Câu đúng gạch chân

Sau đó Save(có cái đĩa A ) click hiện lên
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Dòng save as type Chọn là Rich Text Format*** Click tạo để ở chương trình chính
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Thiết lập các tùy chọn tùy thích cho đề sau đó click “Tạo đề chuẩn & Xáo trộn đề thi”
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Ở phần này chương trình sẽ ngẫu nhiên số câu GV ra trong từng nhóm để tạo đề

Nếu không thích đề này, GV có thể tạo đề khác

Nếu GV hài lòng với đề này thì click “ Xáo trộn đề chuẩn”
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Số HSG thi= số đề được tạo ra

Đề sau khi xáo trộn
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Ở đây các GV thấy có phần lưu đề --> đây có thể coi là tool để xáo trộn đề và lưu ra cho hs thi giấy

Sau đó click “Phân đề”
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


GV có 2 lựa chọn :

1.Máy tính phát đề (lựa chọn mặc định)

2. Phát đề theo lựa chọn GV

Click “Update” để cập nhật list HS

Click “Bat dau phat de”

Ngay lập tức máy HS sẽ nhận đề và làm bài
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Ok---->DoneTải về:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Nguồn:Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By cobetinhnghich_nd_95
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement